Обрат в съдебния спор за килийното училище в Гумощник

Съдът реши, че спорната сграда е на общината в Троян, а не на църквата

 

килийното училище в гумощник

Нов обрат настъпи в съдебния спор за собствеността на килийното училище в село Гумощник, единственото оцеляло в Ловешка област. Ловешкият окръжен съд реши, че спорната сграда принадлежи на общината в Троян, а не на църквата. Това стана ясно от публикуваното решение по гражданско дело № 185 за 2010 г., което отменя предишното контра-решение на Троянския районен съд.

От събраните по делото доказателства се установява, че процесният имот е построен със средства на населението. Прочетете повече „Обрат в съдебния спор за килийното училище в Гумощник“

Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян

От­но­во стар­ти­ра де­ло­то за т. нар. „Ки­лий­но­ учи­ли­ще“ в с. Гу­мощник вче­ра в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Слу­ча­ят ве­че е бил раз­г­леж­дан и от­но­во е вър­нат от гор­на ин­с­тан­ция в Тро­ян. Кон­ф­лик­тът е меж­ду цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Ста­ни­мир и чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во в се­ло­то, зад ко­е­то стои поч­ти ця­ло­то на­се­ле­ние. Прочетете повече „Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян“