Трима президенти откриха паметник на писателя Георги Марков

g markov

Трима президенти откриха днес паметник на писателя Георги Марков в София. „Той мечтаеше да се завърне в България само за няколко часа, да зърне родителите си, да отиде до Клуба на писателите и да си поръча порция сърми с кисело зеле“ – това каза Анабел Маркова при откриването на паметника на нейния съпруг – журналистът, убит от комунистите в Лондон през 1978 г.

Прочетете повече „Трима президенти откриха паметник на писателя Георги Марков“

Книгата на Христо Христов за убийството на Георги Марков Kill the Wanderer излезе на английски

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКнигата на Христо Христов (вдясно на снимката) за убийството на Георги Марков „Убийте Скитник“ излезе на английски език като Kill the Wanderer и тази вечер имаше премиера в книжарница „Хеликон“ (хотел България) в столицата. Вечерта беше приятна изненада с присъствието на множество съмишленици и приятели на Христо Христов. Прочетете повече „Книгата на Христо Христов за убийството на Георги Марков Kill the Wanderer излезе на английски“

Има троянска връзка при убийството на писателя Георги Марков

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мичо Г. Генковски

Во­де­щи­ят офи­цер на за­по­доз­ре­ния за уби­ец на пи­са­те­ля Ге­ор­ги Мар­ков има тро­ян­с­ки ко­рен. То­ва съ­об­щи пред НГ жур­на­лис­тът Хрис­то Хрис­тов, ав­тор на две кни­ги за най-скан­дал­но­то убийс­т­во от вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма. Прочетете повече „Има троянска връзка при убийството на писателя Георги Марков“