Как съсипаха Киркова махала край Ловеч

На нас, жи­те­ли­те на Кир­ко­ва ма­ха­ла, съд­ба­та от­ре­ди да бъ­дем два пъ­ти бе­жан­ци: бяг­с­т­во­то от Вар­дар­с­ка Ма­ке­до­ния през 1878 г., а след то­ва и при­ну­ди­тел­но из­сел­ва­не от род­но­то ни мяс­то, в соб­с­т­ве­на­та ни Ро­ди­на. Прочетете повече „Как съсипаха Киркова махала край Ловеч“