Безработицата в Ловеч през ноември е рекордно ниска 3.7%

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област през м.ноември 2021г., остава на рекордно ниско ниво от 7.3%[1] . Спадът на годишна база е с 2.5 пр. пункта. Надвишава с 2.5 пр. пункта равнището на безработица за страната, което е 4.8%, а спрямо равнището на безработица за региона на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч надвишението е с 1.7 пр. пункта. В сравнение с края на ноември 2019 г. – година, която бе рекордна по ниво на заетост, равнището на безработица сочи също понижение – с 2.2 пр.пункта.

Най-ниска е безработицата през ноември в община Троян – 3.5% и община Ловеч – 3.7%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 22.4% и Ябланица – 23.5%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 5.2%, в Летница – 10.8%, в Тетевен – 11.0% и в Луковит – 16.8%. Има още

Най-ниска е безработицата през юли в община Ловеч – 4.3%

Равнището на безработица през юли 2019 г. по данни от административната статистика на Агенция по заетостта за Ловешка област е 8.8%. Отчита се леко нарастване с 0.2 % пункта спрямо предходния месец. С 3.5 пункта е над равнището за безработица за страната (5.3%). В сравнение с юли 2018 г., равнището на безработица е по-ниско с 0.4 процентни пункта на годишна база.

Има още

Най-ниска е безработицата през юни в община Ловеч – 4.3%

По данни на Агенцията по заетостта тенденцията за понижаване на регистрираната безработица в страната се запазва и през юни, като в средата на годината равнището за Ловешка област се установява на 8.6%, отчитайки намаление от 0.2 процентни пункта спрямо май 2019 г. и от 0.5 процентни пункта на годишна база.
Най-ниска е безработицата през юни в община Ловеч – 4.3%, община Троян – 4.7%.

Има още

Безработицата в Ловешка област по-висока от средната в страната

Безработицата в Ловешка област продължава да е с над 5 пункта по-висока от средната за страната, съоби БНР. Средната работна заплата в региона през второто тримесечие е 584 лева. За обществения сектор тя е 669 лева, а за частния – 549 лева. Има още