Сглобяват по 20 коли на ден край Ловеч

Mодерният и приветлив завод на “Литекс Моторс” край ловешкото село Баховица сглобява едва по около 20 автомобила на китайската компания Great Wall ,  съобщи 24 часа. Това е едва около 10 процента от капацитета на фабриката, който може да достигне при по-добри времена и приключване на жестоката икономическа криза в Европа до 75 хил. возила годишно при работа на три смени. Има още

Как се набират работници за автомобилния завод на „Литекс моторс“ АД

Алекс Крамб (най-вляво) и останалите директори в Great Wall

Само тийм-лидерът на група оператори може да назначи работник в своята група, разкри пред журналисти Алекс Крамб, генерален директор. По този начин той е мотивиран да търси способни и инициативни млади хора, с които може да създаде колектив. Предпочитат се хора без никакъв предишен опит в производството, но с добро възпитание. Има още

Инициативните жители на Баховица оживиха селото

Преди около петдесет години в с. Баховица бяха построени три многоетажни сгради – административната, читалищният дом и търговският комплекс. Има още

Литекс Моторс АД набира кандидати за работа в Баховица

От края на август „Литекс Моторс” АД е започнало  да набира кандидати за работа в  новия автомобилен завод край Баховица, сочи безплатният сайт job.bg. Има още

След китайците и чехите харесаха Баховица, ще правят самолети

 

 Чешки инвеститори имат сериозни намерения да правят любителски самолети край ловешкото село Баховица, съобщи областният управител Николай Нанков. Има още

Да живееш в „Бевърли хилс” на ул. „Георги Димитров” в село Баховица

Ловешкият Бевърли хилс е в Баховица

Ходили ли сте в квартал „Бевърли хилс” в село Баховица? Намира се само на пет километра от Ловеч. А странната табела с името на квартала грее точна на широка улица, именувана „Георги Димитров”. Има още

Роми от Баховица не плащат данъци

Ромите в Баховица и хората, които напускат селото по икономически и други причини, отказват да си плащат данъците, алармира кметът Петър Петров. Това е основната причина за неизпълнението на приходната част на бюджета, сочи отчет на кметството за 2007/2008 г. Има още

Истината за затвореното училище в Баховица

Зат­во­ре­но­то шко­ло в се­ло Ба­хо­ви­ца е пред си­гур­на раз­ру­ха, твър­дят бив­ши учи­те­ли. То пос­лед­но по­пъл­ни “чер­ния“ спи­сък от се­дем учи­ли­ща в об­щи­на Ло­веч, ко­и­то зат­во­ри­ха вра­ти на 15 сеп­тем­в­ри. Въп­ре­ки обе­ща­ния на де­пу­та­ти, уси­ли­я­та на учи­те­ли и ро­ди­те­ли, зам­лък­ва школ­с­ки­ят звъ­нец. Уче­ни­ци­те (59) са раз­п­ре­де­ле­ни в град­с­ки шко­ла, учи­те­ли­те (10) са без­ра­бот­ни. След ре­фор­ма­та те­ри­то­ри­я­та се­вер­но от Ло­веч е без учи­ли­щен звъ­нец – от Ба­хо­ви­ца до Дой­рен­ци, от Ли­сец до Сла­ти­на и Алек­сан­д­ро­во. То­ва е ре­зул­тат от из­ма­ма­та на БСП, ко­я­то го­во­ре­ше ед­но, а сто­ри дру­го.С бившите учи­те­ли­ Сил­вия и Ми­рос­лав Мар­ко­ви, се сре­ща­ме в праз­ния учи­ли­щен двор (на снимката). Има още