Сглобяват по 20 коли на ден край Ловеч

Mодерният и приветлив завод на “Литекс Моторс” край ловешкото село Баховица сглобява едва по около 20 автомобила на китайската компания Great Wall ,  съобщи 24 часа. Това е едва около 10 процента от капацитета на фабриката, който може да достигне при по-добри времена и приключване на жестоката икономическа криза в Европа до 75 хил. возила годишно при работа на три смени. Прочетете повече „Сглобяват по 20 коли на ден край Ловеч“

Как се набират работници за автомобилния завод на „Литекс моторс“ АД

Алекс Крамб (най-вляво) и останалите директори в Great Wall

Само тийм-лидерът на група оператори може да назначи работник в своята група, разкри пред журналисти Алекс Крамб, генерален директор. По този начин той е мотивиран да търси способни и инициативни млади хора, с които може да създаде колектив. Предпочитат се хора без никакъв предишен опит в производството, но с добро възпитание. Прочетете повече „Как се набират работници за автомобилния завод на „Литекс моторс“ АД“

Инициативните жители на Баховица оживиха селото

Преди около петдесет години в с. Баховица бяха построени три многоетажни сгради – административната, читалищният дом и търговският комплекс. Прочетете повече „Инициативните жители на Баховица оживиха селото“

Литекс Моторс АД набира кандидати за работа в Баховица

От края на август „Литекс Моторс” АД е започнало  да набира кандидати за работа в  новия автомобилен завод край Баховица, сочи безплатният сайт job.bg. Прочетете повече „Литекс Моторс АД набира кандидати за работа в Баховица“

След китайците и чехите харесаха Баховица, ще правят самолети

 

 Чешки инвеститори имат сериозни намерения да правят любителски самолети край ловешкото село Баховица, съобщи областният управител Николай Нанков. Прочетете повече „След китайците и чехите харесаха Баховица, ще правят самолети“

Да живееш в „Бевърли хилс” на ул. „Георги Димитров” в село Баховица

Ловешкият Бевърли хилс е в Баховица

Ходили ли сте в квартал „Бевърли хилс” в село Баховица? Намира се само на пет километра от Ловеч. А странната табела с името на квартала грее точна на широка улица, именувана „Георги Димитров”. Прочетете повече „Да живееш в „Бевърли хилс” на ул. „Георги Димитров” в село Баховица“

Роми от Баховица не плащат данъци

Ромите в Баховица и хората, които напускат селото по икономически и други причини, отказват да си плащат данъците, алармира кметът Петър Петров. Това е основната причина за неизпълнението на приходната част на бюджета, сочи отчет на кметството за 2007/2008 г. Прочетете повече „Роми от Баховица не плащат данъци“

Истината за затвореното училище в Баховица

Зат­во­ре­но­то шко­ло в се­ло Ба­хо­ви­ца е пред си­гур­на раз­ру­ха, твър­дят бив­ши учи­те­ли. То пос­лед­но по­пъл­ни “чер­ния“ спи­сък от се­дем учи­ли­ща в об­щи­на Ло­веч, ко­и­то зат­во­ри­ха вра­ти на 15 сеп­тем­в­ри. Въп­ре­ки обе­ща­ния на де­пу­та­ти, уси­ли­я­та на учи­те­ли и ро­ди­те­ли, зам­лък­ва школ­с­ки­ят звъ­нец. Уче­ни­ци­те (59) са раз­п­ре­де­ле­ни в град­с­ки шко­ла, учи­те­ли­те (10) са без­ра­бот­ни. След ре­фор­ма­та те­ри­то­ри­я­та се­вер­но от Ло­веч е без учи­ли­щен звъ­нец – от Ба­хо­ви­ца до Дой­рен­ци, от Ли­сец до Сла­ти­на и Алек­сан­д­ро­во. То­ва е ре­зул­тат от из­ма­ма­та на БСП, ко­я­то го­во­ре­ше ед­но, а сто­ри дру­го.С бившите учи­те­ли­ Сил­вия и Ми­рос­лав Мар­ко­ви, се сре­ща­ме в праз­ния учи­ли­щен двор (на снимката). Прочетете повече „Истината за затвореното училище в Баховица“