Проф. Станислав Станилов: Законът за културно историческо наследство може и да не мине

stanilov_xsПрофесор Станислав Станилов е зам.-председател на ПП “Атака“, депутат и член на комисията по култура в НС. Започва кариерата си като екскурзовод в Преславския музей. Работил е в Окръжния музей в Шумен. Бил е ръководител на Секцията за средновековна археология в Археологическия институт с музей при БАН. Един от ръководителите на разкопките в Средновековна Плиска. Прочетете повече „Проф. Станислав Станилов: Законът за културно историческо наследство може и да не мине“

Волен Сидеров идва в Ловеч на 24-ти

Лидерът на партия „Атака“ Волен Сидеров пристига в Ловеч на 24 февруари, съобщи областният координатор Кирил Гумнеров. Срещата с граждани е от 18,30 ч. Прочетете повече „Волен Сидеров идва в Ловеч на 24-ти“

Ловешката „Атака“ поиска оставка на кабинета

Дек­ла­ра­ция с иск пра­ви­тел­с­т­во­то на Трой­на­та ко­а­ли­ция да по­да­де не­за­бав­но ос­тав­ка ог­ла­си в пе­тък ло­веш­ка­та „Ата­ка“. До­ку­мен­тът е пред­с­та­вен и пред Об­щин­с­кия съ­вет, съ­об­щи об­лас­т­ни­ят ли­дер на  на­ци­о­на­лис­ти и зам.-пред­се­да­тел на ОбС Ки­рил Гум­не­ров Прочетете повече „Ловешката „Атака“ поиска оставка на кабинета“

„Атака“ пита Минчо Казанджиев за климатиците

Об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник и ли­дер на „Ата­ка“ Ки­рил Гум­не­ров е вне­съл три пи­та­ния в Об­щин­с­кия съ­вет. Прочетете повече „„Атака“ пита Минчо Казанджиев за климатиците“