На стаж в „Народен глас“ – Венеса и Маринела от Езиковата гимназия

Те успяха да се срещнат с един министър, с всички кметове на областта и с десетки ловчалии само за две седмици. Толкова време изкараха в редакцията на НГ двете стажантки Венеса Марковска и Маринела Славчева (двете в дясно), доброволци в „Екомисия 21 век.” Ученичките от Езикова гимназия с лекота се справиха с различните трудности на журналистическата професия.

Ловчалията Иван Драшков е подал оставка от ДАНС

Заместник-директорът на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Иван Драшков е подал оставка, съобщи тази сутрин пo БНТ премиерът Бойко Борисов.

Той отказа да съобщи каква е причината с мотива, че времето на участието му в предаването е изтекло. Иван Драшков е възпитаник на ловешката Езикова гимназия. Прочетете повече „Ловчалията Иван Драшков е подал оставка от ДАНС“

Трагедията на магистрала „Тракия” отмени вип-визити в Ловеч и Троян

Трагедията на магистрала „Тракия” отмени вчерашните вип-визити в Троян и Ловеч, научи НГ. Прочетете повече „Трагедията на магистрала „Тракия” отмени вип-визити в Ловеч и Троян“

Симеон Дянков закъсня за родната гимназия, спори в парламента

 

Симеон Дянков влезе в час

Близо два часа закъсня за посещението си днес в Езиковата гимназия  финансовият министър Симеон Дянков, тъй като имаше остра дискусия със сини и червени в парламента по темата за кризисните мерки. Министърът  пристига в Ловеч за участие в началото на тържествата по повод 130-годишнината на Езиковата гимназия. Вицепремиерът е от випуск 1989-та на елитното школо. Прочетете повече „Симеон Дянков закъсня за родната гимназия, спори в парламента“

Аксел Зомер представя 40 фотоверсии що е култура в Ловеч – рецензия от Цветан С. Тодоров

 

Аксел Зомер представя целите на изложбата

Влизаш в залата, където те посрещат 40 експонирани пана, закрити с бяла хартия. Между тях на две платна четеш избрани изречения от интервюта с  героите – кой какво мисли за изкуството. (Някои са покъртителни!)

Зрителите стоят зад черна линия и не доближават стените. Прочетете повече „Аксел Зомер представя 40 фотоверсии що е култура в Ловеч – рецензия от Цветан С. Тодоров“

Възпитаник на Езиковата управлява Дом Витгенщайн във Виена

Те­ат­рал­на­та за­ве­са е вдиг­на­та. Сце­на­та е на­пъл­но праз­на. Проз­ву­ча­ват фан­фа­ри. Ка­пак на по­да на сце­на­та се от­ва­ря и от­вът­ре из­ли­за един мъж. Прочетете повече „Възпитаник на Езиковата управлява Дом Витгенщайн във Виена“

Пишат на Народен глас: Моите внучки

Двете внуч­ки жи­ве­ят в Ло­веч и са уче­нич­ки в елитната Ези­ко­ва гимназия – са­мо за ум­ни де­ца, пише на НГ Си­ме­он Си­ме­о­нов – Дас­ка­ла. Ед­на­та внуч­ка е „под­гот­ве“, а дру­га­та е аби­ту­ри­ен­т­ка. Прочетете повече „Пишат на Народен глас: Моите внучки“