ГЕРБ обяви кандидатурата на Маринова за кмет на Ловеч

Корнелия Маринова

ГЕРБ одобри и обяви кандидатурата на Корнелия Маринова за кмет на Ловеч, заедно с още 26 имена за областните градове. Това стана на заседание на Изпълнителната комисия на партията на 11 септември. В листите на ГЕРБ ще има пет жени. Ако Маринова спечели, това ще е нейният втори мандат.
Oт партията залагат на 8 нови лица в градове, където или не са имали кмет досега, или са снели доверието си от действащия. Кампанията ще се финансира от субсидия и няма да приемат дарения, доброволни вноски от членове на партията, както и участие с лични средства на кандидатите за местна власт.

Има още

Депутати на ГЕРБ поднесоха цветя на концлагера „Слънчев бряг“ край Ловеч

Лили Друмева

Група депутати от ГЕРБ поднесоха на 9 септември 2019 г. венци и цветя на мястото на бившия концлагер „Слънчен бряг“ (1959 – 1962) край Ловеч. Заедно с Тома Биков, Иван Миховски, Калин Василев и Лили Друмева, на паметното място бяха и кметът на Ловеч Корнелия Маринова, областният управител Ваня Събчева и председателят на Общинския съвет в Троян инж. Петко Пенков.

Лили Друмева прочете кратък текст по повод 9 септември 1944 г. Ето и нейните думи:

Има още

Интересни факти за листата на ГЕРБ и СДС

Средната възраст на кандидатите е 50 години, като двамата най-млади кандидати – Ева Паунова-Майдел и Николай Диков, са на по 33 години, а най-възрастният – Александър Йорданов от СДС – на 67 години.

Има още

ГЕРБ Ловеч: Парите от ЕС следват резултати, а не думи и затова БСП не може да ги управлява

ninova-i-borisov

Изглежда БСП отсега знае, че когато дойдат на власт, еврофондовете секват, се казва в прессъобщение на ГЕРБ Ловеч. Това е и причината Корнелия Нинова да започне речта си на поредното заседание на Националния съвет на партията си именно с тази тема.

Има още

ГЕРБ обсъжда образованието в Пловдив

Кръг­ла ма­са на те­ма „Бъл­гар­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка – ин­вес­ти­ция в раз­ви­ти­е­то на чо­веш­ки­те ре­сур­си и стра­те­ги­чес­ки сек­тор на ико­но­ми­ка­та“ се про­ве­де на 17 май в за­ла „Princess“ на хо­тел „Trimontium Princess“ в Плов­див. Съ­би­ти­е­то бе под пат­ро­на­жа на Бой­ко Бо­ри­сов, а ор­га­ни­за­то­ри са Сд­ру­же­ние ГЕРБ и Фон­да­ция „Ханс Зай­дел“. Има още

Христофор Ачков в старейшините на ГЕРБ

Христофор АчковЛовешкият бизнесмен Христофор Ачков влиза в Старейшинската организация на ГЕРБ. Изборът стана на 8 май в НДК София, а новият съвещателен орган на ГЕРБ ще бъде създаден на 18 май. Около 500 души от цялата страна ще се влеят в новата структура. Това са хора с богат житейски опит, с обществен и професионален авторитет.

Христофор Ачков

ГЕРБ- Троян се отказват от заплати

ГЕРБ

Об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци в Тро­ян, из­б­ра­ни с лис­та­та на пар­тия ГЕРБ, вла­гат съ­вет­ни­чес­ки­те си зап­ла­ти в спе­ци­а­лен фонд за на­сър­ча­ва­не на да­ро­ви­ти де­ца от об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

ГЕРБ – средства за децата в Монтана

На 11 ап­рил 2008 г. в рес­то­рант “Скай – Пла­за” в НДК се про­ве­де тър­жес­т­во по слу­чай 42-та го­диш­ни­на на ли­де­ра на пар­тия ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов. Има още