ГЕРБ обяви кандидатурата на Маринова за кмет на Ловеч

Корнелия Маринова

ГЕРБ одобри и обяви кандидатурата на Корнелия Маринова за кмет на Ловеч, заедно с още 26 имена за областните градове. Това стана на заседание на Изпълнителната комисия на партията на 11 септември. В листите на ГЕРБ ще има пет жени. Ако Маринова спечели, това ще е нейният втори мандат.
Oт партията залагат на 8 нови лица в градове, където или не са имали кмет досега, или са снели доверието си от действащия. Кампанията ще се финансира от субсидия и няма да приемат дарения, доброволни вноски от членове на партията, както и участие с лични средства на кандидатите за местна власт.

Прочетете повече „ГЕРБ обяви кандидатурата на Маринова за кмет на Ловеч“

Депутати на ГЕРБ поднесоха цветя на концлагера „Слънчев бряг“ край Ловеч

Лили Друмева

Група депутати от ГЕРБ поднесоха на 9 септември 2019 г. венци и цветя на мястото на бившия концлагер „Слънчен бряг“ (1959 – 1962) край Ловеч. Заедно с Тома Биков, Иван Миховски, Калин Василев и Лили Друмева, на паметното място бяха и кметът на Ловеч Корнелия Маринова, областният управител Ваня Събчева и председателят на Общинския съвет в Троян инж. Петко Пенков.

Лили Друмева прочете кратък текст по повод 9 септември 1944 г. Ето и нейните думи:

Прочетете повече „Депутати на ГЕРБ поднесоха цветя на концлагера „Слънчев бряг“ край Ловеч“

Интересни факти за листата на ГЕРБ и СДС

Средната възраст на кандидатите е 50 години, като двамата най-млади кандидати – Ева Паунова-Майдел и Николай Диков, са на по 33 години, а най-възрастният – Александър Йорданов от СДС – на 67 години.

Прочетете повече „Интересни факти за листата на ГЕРБ и СДС“

ГЕРБ Ловеч: Парите от ЕС следват резултати, а не думи и затова БСП не може да ги управлява

ninova-i-borisov

Изглежда БСП отсега знае, че когато дойдат на власт, еврофондовете секват, се казва в прессъобщение на ГЕРБ Ловеч. Това е и причината Корнелия Нинова да започне речта си на поредното заседание на Националния съвет на партията си именно с тази тема.

Прочетете повече „ГЕРБ Ловеч: Парите от ЕС следват резултати, а не думи и затова БСП не може да ги управлява“

ГЕРБ обсъжда образованието в Пловдив

Кръг­ла ма­са на те­ма „Бъл­гар­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка – ин­вес­ти­ция в раз­ви­ти­е­то на чо­веш­ки­те ре­сур­си и стра­те­ги­чес­ки сек­тор на ико­но­ми­ка­та“ се про­ве­де на 17 май в за­ла „Princess“ на хо­тел „Trimontium Princess“ в Плов­див. Съ­би­ти­е­то бе под пат­ро­на­жа на Бой­ко Бо­ри­сов, а ор­га­ни­за­то­ри са Сд­ру­же­ние ГЕРБ и Фон­да­ция „Ханс Зай­дел“. Прочетете повече „ГЕРБ обсъжда образованието в Пловдив“

Христофор Ачков в старейшините на ГЕРБ

Христофор АчковЛовешкият бизнесмен Христофор Ачков влиза в Старейшинската организация на ГЕРБ. Изборът стана на 8 май в НДК София, а новият съвещателен орган на ГЕРБ ще бъде създаден на 18 май. Около 500 души от цялата страна ще се влеят в новата структура. Това са хора с богат житейски опит, с обществен и професионален авторитет.

Христофор Ачков

ГЕРБ- Троян се отказват от заплати

ГЕРБ

Об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци в Тро­ян, из­б­ра­ни с лис­та­та на пар­тия ГЕРБ, вла­гат съ­вет­ни­чес­ки­те си зап­ла­ти в спе­ци­а­лен фонд за на­сър­ча­ва­не на да­ро­ви­ти де­ца от об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. Прочетете повече „ГЕРБ- Троян се отказват от заплати“

ГЕРБ – средства за децата в Монтана

На 11 ап­рил 2008 г. в рес­то­рант “Скай – Пла­за” в НДК се про­ве­де тър­жес­т­во по слу­чай 42-та го­диш­ни­на на ли­де­ра на пар­тия ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов. Прочетете повече „ГЕРБ – средства за децата в Монтана“