Публично обсъждане на проекта на Програмата за управление и разпореждане с общинските имоти за 2023 година се проведе в Ловеч

Публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 година се проведе на 12 декември в Община Ловеч. Събитието бе водено от заместник-кмета Даниел Колев, участваха служители от Отдел „Общинска собственост“ и общински съветници
Проектът на Програмата бе на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. На присъстващите той беше представен от Ценко Карабов, главен експерт „Общинска собственост“.
Очаквани приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2023 година възлизат на общата сума 1 581 430 лева. По-подробно -очакваните приходи от наеми на имущество са общо 510 000 лв. Приходи от наеми на земя са общо 630 000 лева. Сред другите очаквани постъпления по-големи са приходите се очакват от продажба на земя (урбанизирана територия и земеделска) – общо 130 000 лева.
Очакваните приходи за 2023 г., изчислени на база приходите към декември 2022 г., от действащите наемни договори и заплащаните обезщетения, са 281 300 лева.
Очакваните приходи за 2023 г. от отдаването под наем на общински терени за разполагане на билбордове са 23 000 лева. Прогнозата за общите приходи, очаквани да постъпят от отдаването под наем на нежилищни имоти, терени за разполагане на преместваеми обекти-павилиони и билбордове е в размер на 400 000 лева.
Община Ловеч разполага с 272 общински жилища. Те са разпределени по групи така: Под наем – 192 бр. за настаняване на лица с установени жилищни нужди; Ведомствени жилища – 18 бр. за временно настаняване, Резервни жилища – 8 бр. за временно настаняване на граждани с негодни за обитаване жилища след природни и стихийни бедствия, Оборотни жилища – 5 бр. – за временно настаняване на бивши собственици на жилищни имоти, отчуждени за общински нужди до получаване на обезщетението; Социални жилища – 49 бр. за предоставянето на услугата от общ икономически интерес.
Общинският жилищен фонд се състои от 227 апартамента и 45 къщи. От тях в добро състояние са жилищата в санирания бл. 217 в кв. „Здравец“, където са настанени 30 семейства, както и социалното жилище в кв. „Гозница“, където в 49 апартамента са настанени 116 лица. В по-голямата си част общинските жилища са стари и амортизирани, строени преди повече от 30 години. През 2023 г. Община Ловеч предвижда да придобие в собственост два новопостроени обекти – Кризисен център върху терен, отреден „за общежитие“ по действащия регулационен план на кв. „Гозница“, и изграждане на Общностен център върху терен, представляващ поземлен имот, където беше бившият дом за юноши.
Своите мнения и предложения направи общинският съветник Иван Николов, който се интересуваше главно защо Деветашката пещера е отпаднала от плана. Оказа се, че е изтекло тригодишното съгласие, но то може да се поднови.

Община Ловеч, пресцентър
12.12.2022 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.