Двама нови общински съветници ще положат клетва в четвъртък в Ловеч

С полагане на клетва от двама нови общински съветници ще започне работата на Общинския съвет в Ловеч на заседанието в четвъртък. Новите съветници Моника Прашкова Тонкова-Генчева и Тихомир Цветанов Матеев влизат на местата на Виктор Стойчев и Минчо Казанджиев, които преминаха на друга работа.
Председателят на Общинския съвет Петър Цолов свиква 33-тото заседание на 27 януари, четвъртък, 2022 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Проекто-дневният ред включва засега 16 точки. Сред тях по-важните са:
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 година.
Приемане на план за работата на Общински съвет – Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.
Отчет на извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2021 година.
Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2022 г. и средства за разпределение по раздел IV – Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2022 година.
Приемане на Плана за 2022 г. по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч.
Подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование в срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съгласно чл. 34в, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Ловеч, на ВиК активи и съоръжения – публична общинска собственост за стопанисване, поддържане, експлоатация както и за предоставянето на ВиК услуги на потребителите.

Община Ловеч, пресцентър
21.01.2022 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.