Безработицата в Ловеч през ноември е рекордно ниска 3.7%

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област през м.ноември 2021г., остава на рекордно ниско ниво от 7.3%[1] . Спадът на годишна база е с 2.5 пр. пункта. Надвишава с 2.5 пр. пункта равнището на безработица за страната, което е 4.8%, а спрямо равнището на безработица за региона на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч надвишението е с 1.7 пр. пункта. В сравнение с края на ноември 2019 г. – година, която бе рекордна по ниво на заетост, равнището на безработица сочи също понижение – с 2.2 пр.пункта.

Най-ниска е безработицата през ноември в община Троян – 3.5% и община Ловеч – 3.7%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 22.4% и Ябланица – 23.5%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 5.2%, в Летница – 10.8%, в Тетевен – 11.0% и в Луковит – 16.8%.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на м. ноември са 4 104, което е с едва 60 лица повече спрямо предходния месец и с 1 368 лица или с 25.0% по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 513 безработни лица, кoeто е с 4 лица повече в сравнение с октомври и със 71 по-малко от броя на новорегистрираните през ноември 2020г. Други 7 души от групата на търсещите работа заети също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.
През м.ноември 291 безработни лица са започнали работа. Данните отчитат намаляване на броя им с 19 лица спрямо октомври, но и намаление със 172 лица спрямо същия месец на предходната година.
82.5% (240 лица) от започналите работа през м. ноември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25.4%, търговията – 12.4%, следвани от хуманно здравеопазване – 6.5%, държавно управление – 6.2%, транспорт – 5.2%, строителство – 5.2%, образование – 3.8% и др.
51 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 7 по програми за заетост, 1 по мерки за заетост и 43 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).
Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 148 или с 92 (с 38.3%) по-малко от предходния месец и със 152 места (38.8%) по-малко спрямо същия месец на 2020г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40.5%), следват хуманитарно здравеопазване и социална работа (21.6%), държавно управление (14.2%), доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци (6.8%), образование (6.8%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (5.8%) и др.
Най-търсените от бизнеса професии през месецa са: работници по събиране на отпадъци; медицински специалисти; персонал, полагащ грижи за хората; машиностроители; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в добивната и преработваща промишленост; преподаватели; стопански и административни специалисти; монтажници; специалисти по природни и технически науки; чистачи и помощници и др.


ДРСЗ-Ловеч, декември 2021г.

[1] Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.