Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за септември e 1 234 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 30.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.8%.
В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.6 хил. или с 1.8% повече в сравнение със съшия период на предходната година.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за юли 2021 г. е 1 203 лв., за август – 1 168 лв. и за септември – 1 234 лева.
През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1 202 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. – с 0.6%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 18.5% и с 28.8% по-висока в сравнение с частния сектор.
През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства с 10.6% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 16.9%, а в частния сектор – с 7.7%.
В сравнение с останалите области на страната през трето тримесечие област Ловеч е на 15-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 068 лв., Варна – 1 387 лв., София – 1 382 лв. , и Враца – 1 372 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.
Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.