Есенният панаир в Ловеч е от 10 до 12 септември

Община Ловеч кани майстори занаятчии и търговци за участие в Есенния панаир, който ще се проведе от 10 до 12 септември в двора на старата ловешка казарма.
Заявления за участие ще се приемат от 30.08.2021 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В ЕСЕННИЯ ПАНАИР ЛОВЕЧ 2021
10-12.09.2021 г.

І. Разполагане на обекти в двора на Бившата казарма

1. Участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма – 10 шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 100 кв. м.
1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане: Участие се извършва чрез покана от Община Ловеч.
– За участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .
– Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.
– Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.
1.2. Условия към участниците с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма
– Настаняването в двора на бившата Казарма ще се извършва на 09.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.
– Прибирането на шатрите и напускането на бившата Казарма ще се извършва на 13.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.
– Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ.
– По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.
– Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.ІІ. Разполагане на обекти на бул. „България“


На бул. „България“ са предвидени следните позиции за разполагане на преместваеми обекти съгласно приложена схема:
– 120 бр. шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.
– 10 бр. маси за търговия със захарни изделия с размери 3 Х 3 метра.
1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:
1.1 Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 30.08.2021 г. , по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.
– при заявяване за участие, майсторите занаятчии прилагат копие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.
1.2. За участие в изложението на Есенния панаир в гр. Ловеч се заплащат следните такси:
– Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .
– За участие в изложението с маси за търговия със захарни изделия се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .
2. Условия към участниците в изложението, разположени на булевард „България“ :
2.1. Настаняването на булевард „България“ се извършва на 10.09.2021 г. /петък/ от 7:00 ч.
2.2. Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 12.09.2021 г. /неделя/ след 18:00 ч.
2.3. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.
2.4. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.
2.5. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.
2.6. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.
2.7. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца – заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.
2.8. Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.
2.9. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

Есенният панаир ще се проведат при засилени мерки за ограничаване на пандемията от коронавирус.


Забележка: снимката е архивна

Община Ловеч, пресцентър

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.