Община Ловеч е изпълнила в срок изискването за намаляване на емисиите от фини прахови частици

Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването за намаляване на емисиите от битовото отопление, на емисиите от транспорта и на праховите емисии от уличните платна и откритите площи. Това става ясно от изпратен протокол от Регионална инспекция но околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, към Министерство на околната среда и водите, до кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.
Съгласно приложената справка – изчисление, изготвена въз основа на данните от Автоматична измервателна станция (АИС) Ловеч, за периода 2018 – 2020 г. е установено ежегодно намаляване както на средногодишната концентрация, така и на броя превишения на средно дневната норма (СДН).
Констативният протокол от 31.03.2021 г. е съставен след извършена планова проверка на дейности по изпълнение на общинска Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по показатели фини прахови частици (ФПЧ10), с План за действие 2016 – 2020 г. При проверката се констатира, че Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването на чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
Изпълнени са голям брой мерки с постоянно или сезонно действие, като дейности по почистването на уличната и тротоарна мрежа, поддържане на зелената система, контрол върху строителни и ремонтни дейности.
Съгласно данните от разположената на територията на гр. Ловеч стационарна автоматична измервателна станция (АИС) – Ловеч, към Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух е видно, че средногодишната концентрация на ФПЧ 10 за 2020 г. (24,31 µg/m3) е по-ниска от средногодишната норма (СГН 40 µg/m3). Средната годишна норма (СГН) не е превишавана в периода 2016 – 2020 г.
За прегледност кметът Корнелия Маринова посочи броя на дните с превишена замърсеност през последните единадесет година – през 2010 г. – 84 дни, 2011 – 114 дни, 2012 – 83 дни, 2013 – 80 дни, през 2014 – 150 дни, 2015 – 86 дни, 2016 – 39 дни, 2017 – 41 дни, 2018 – 30 дни, 2019 – 18 дни, 2020 – 11 дни.
В доклада се сочи, че средноденонощната норма за ФПЧ 10 (50 µg/m3) в годишен аспект за 2020 г. не е превишена (за трета поредна година). През 2020 г. в АИС – Ловеч са регистрирани 11 бр. превишения на СДН за ФПЧ 10, при нормативно допустими 35 бр. превишения в рамките на една календарна година.
Община Ловеч, пресцентър
15.04.2021 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.