В Ловеч стартира проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж

Кметът на Община Ловеч сключи договор с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на Проект „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в Община Ловеч“.


През месец март 2020 г. Община Ловеч разработи и депозира в Министерство на труда и социалната политика проектното предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проектното предложение бе класирано и одобрено, но не се финансира през 2020 г. поради изчерпване на финансовия ресурс на Фонда. През м.декември 2020 г. е отправена покана до Община Ловеч за финансиране на проекта през 2021 г. по друга целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“. Общата стойност на проекта е в размер на 29 913, 60 лв., от които 2991, 36 ще се финансират от бюджета на общината и 26 922,24 лв. от Фонд „Социална закрила“.
Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за двете кухненски бази на социалната услуга в Ловеч и с. Дойренци. Планираната продължителност на проекта е 4 месеца, с планиран край 30.06.2021 г.
С реализирането му ще се подобри качеството на предоставяните услуги чрез по-пълноценна грижа за лицата с увреждания и самотните възрастни хора на територията на общината. Важен момент е, че ще се намали времетраенето на технологичния процес по приготвяне на храната, което ще даде възможност за включване на нови потребители. Ще се подобрят условията на работа в кухненските бази чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социалната услуга. Основните дейности на проекта са свързани с провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане, съгласно Закона за обществените поръчки.

Един коментар към “В Ловеч стартира проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.