Увеличава се размерът на такса за битови отпадъци за 2021 година в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч гласуваха увеличение на размера на такса битови отпадъци за 2021 г. по време на заседание на 26 ноември. С 24 гласа „За“, пет гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“ беше прието предложението на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Увеличението се налага както от новите стойности на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, така и от изискванията по сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване, депо, чистота и снегопочистване.

Коригират се промилите по съответните дейности в сравнение с предходната година. Предвид завишената план-сметка за необходимите разходи за комунални дейности в град Ловеч и 34-те населени места, беше прието увеличение на промила за нежилищните имоти в град Ловеч в дейността чистота с 0,3 и увеличение на промила за жилищните имоти в град Ловеч и 34-те населени места с 0,5.
За Ловеч увеличението на депониране е с 0.1 промила, а за селата с 0.3 промила, поради ниските данъчни оценки на имотите там. В селата трябва да се увеличи честотата на сметосъбиране, както и да се закупи нова техника. Ако през 2013 г. отчислението по наредба № 7 за тон отпадъци е било 15 лева, тази година е 69 лева за тон, а за 2021 г. става 82 лева на тон. Ето защото за депонирането е необходимо да имаме повече ресурс, стана ясно от дискусията. Мотивите на вносителя са: „За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите на физическите лица в 34-те населени места са силно занижени и разходите по план-сметката до сега се покриват солидарно от гражданите на град Ловеч, с цел намаляване на разликата между необходимите средства и действителния облог за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци.“
Кметът Корнелия Маринова даде примери колко ще е увеличението. За апартамент в трите квартала на Ловеч – „Здравец“, „Младост“ и „Червен бряг“, при средна данъчна оценка около 10 000 лева, такса битови отпадъци сега е 14 лв., а през 2021 г. ще е 19 лв., тоест разликата е 5 лева.
За апартамент в централната част на града при средна данъчна оценка 27 000 лв. таксата става от 37.80 лв. на 51.30 лв. При търговските обекти с 40 000 лв. данъчна оценка таксата за 2020 г. е 388 лева за следващата година става 415 лева.“
Предложението бе подкрепено от името на кметовете на населени места и кметски наместници от Мариана Хитова, кмет на Дойренци. Тя изтъкна, че особено през лятото два пъти в месеца да се извозват отпадъци крайно недостатъчно.

Един коментар към “Увеличава се размерът на такса за битови отпадъци за 2021 година в Ловеч

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.