Председателят Петър Цолов вкарва пак решението за проверка на ремонт на ловешко училище, комисията е избрана в нарушение на закона

Петър Цолов

Временната комисия за проверка документацията по договор „За строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч, ръководена от общинския съветник Минчо Казанджиев, е избрана незаконосъобразно и в противоречие с материалноправните разпоредби. Това става ясно от внесено предложение на Петър Цолов, председател на Общински съвет Ловеч, до Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси.


„Считам, че Решение № 168/30.07.2020 г. на Общински съвет – Ловеч е незаконосъобразно поради липса на компетентност и противоречие с материалноправни разпоредби. На основание чл. 45, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 ЗМСМА, чл. 126 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година, връщам същото за ново обсъждане от Общински съвет – Ловеч“, четем в предложението.
В мотивите се казва, че създадената временна комисия е с разписани функции и правомощия, които са прерогатив на Сметна палата и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Предвид факта, че обществената поръчка е финансирана със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове, то съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, органи за управление и контрол на средствата от ЕС са управляващите органи, сертифициращите органи и одитните органи. Т.е., не са разписани каквито и да е контролни и други функции на комисиите (временни или постоянни) на Общинския съвет.
Решението не кореспондира и с разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Така че проверка на документацията по договора за строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“ от временна комисия излиза извън предела на функциите, разписани на тези помощни по своя характер структури на колективния орган на местното самоуправление.
На основание чл. 45, ал. 7 ЗМСМА, върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила.
По-рано с писмо №-Р-ОС168/13.08.2020 на кмета на Община Ловеч е депозирано предложение на кмета Корнелия Маринова за връщане за ново обсъждане на въпросното решение за комисията.

Забележка: Снимката е архивна.

Общински съвет Ловеч, пресцентър
18.8.2020 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.