Пускат линията Ловеч – Плевен и други

Община Ловеч от 18.05.2020 г., понеделник, възстановява частично още автобусни превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването. Важните промени са, че тръгват автобуси по линията Ловеч – Плевен сутрин и вечер, по линията Ловеч – Луковит сутрин, повече автобуси ще пътуват по градска линия №4 (Гозница – ЖП спирка при „Велга“) и се пуска един обиколен автобус през Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов, Владиня и Горан.
Заповедта на кмета на Община Ловеч от 15.05 2020 г. е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като отменя действието на Заповед №680/08.05.2020 г.
Ето и пълния текст на заповедта:
Считано от 18.05.2020 г. да се направи частично възстановяване на автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването както следва :
I. Градски линии
Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.
Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч.и в 16:00 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч. и 17:45 ч. от ЖПС.
II. Междуградски линии
1.Луковит
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.
2.Плевен
от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.
от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.
от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.
от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.
3. София – тръгва от АГ Ловеч в 6.00ч и от АГ София тръгва в 13.00 ч.
– тръгва от АГ Ловеч в 13.00 ч. и от АГ София в 17.00 ч.

4. Троян – от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.
събота и неделя не пътува.
5. Тетевен
тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.
събота и неделя не пътува.
Ш. Междуселищни линии
1 .Баховица
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.
Брестово
сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
Българене, Абланица
сряда тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.
събота и неделя не пътува.
Горан, Владиня и Дренов
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.
Дойренци
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в
08:00ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч., и от Дойренци в 16:00ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч., и от Дойренци в 18:ООч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30ч. на следващия ден.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:10ч.

6. Къкрина
сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
7. Лисец
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.
8. Пресяка и Гостиня
понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.
понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.
9. Радювене
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.
сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
10. Скобелево
тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.
11.Славяни
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.
12. Слатина
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 08.00 ч. и от Слатина в 08:30 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 17.30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.
13. Сливек, Горно Павликене, Прелом, Малиново, Стефанова

От понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06 45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00ч
14. Смочан
понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.
сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.
петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.
събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.
неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.
15. Тепава, Деветаки – няма да пътува
16. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Чавдарци, Александрово, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., и от Летница в 09:00 ч. /автобуса не минава през Дойренци/
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00ч. и от Летница в 15:00 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 10:30 ч.
събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:15 ч., и от Летница в 16:15 ч.
17. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов, Владиня и Горан (нов обиколен автобус)
от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч. и от Горан в 13:00 ч.
18. Хлевене
сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.
сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.

Община Ловеч, пресцентър
15.05.2020 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.