В Ловеч възстановяват частично автолинии от понеделник

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, считано от 11.05.2020 г., частично се възстановяват автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването. Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Автобусните линии се изпълняват, както следва :
I. Градски линии
1. Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.2. Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч. от Гозница и вечер в 17:45 ч. от ЖПС.

II. Междуградски линии
1. София – тръгва от АГ Ловеч в 06:00 ч. и от АГ София тръгва в 13:00 ч.
– тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от АГ София тръгва в 17:00 ч.

2. Троян – от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.
– събота и неделя не пътува.


3. Тетевен
– тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.
– събота и неделя не пътува.III. Междуселищни линии

1.Баховица
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.

2. Брестово
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

3. Българене, Абланица
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.
– събота и неделя не пътува.

4. Горан, Владиня и Дренов
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.

5. Дойренци
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в 08:00ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч., и от Дойренци в 19:00ч.
– събота и неделя не пътува.

6. Къкрина
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– сряда – тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

7. Лисец
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.


8. Пресяка и Гостиня
– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.
– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.

8. Радювене
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

9. Скобелево
– тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.

10. Славяни
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.

11. Слатина
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Слатина в 08:30 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Слатина в 18:00 ч.

12. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново
– понеделник, сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч.
– понеделник, сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00 ч.
13. Смочан
– понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.


14. Тепава, Деветаки – няма да пътува

15. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Чавдарци, Александрово, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., и от Летница в 09:00 ч. /автобуса не минава през Дойренци/
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00ч. и от Летница в 15:00 ч. – събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 10:30 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:15 ч., и от Летница в 16:15 ч.


16. Хлевене
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.


Община Ловеч, пресцентър
08.05.2020 г.

Един коментар към “В Ловеч възстановяват частично автолинии от понеделник

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.