В Ловеч с допълнителни мерки срещу коронавируса

В Ловеч прeдприеха  на 9 март 2020 г. допълнителни мерки срещу коронавируса. Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч, след заседание на Общинския оперативен щаб, въвежда следните мерки и ограничения и прави следните препоръки, считано от 09.03.2020 година:1. В системата на образованието – в училищата, детските градини и общежитията на Община Ловеч:
– детските градини и училища да работят със завишен сутрешен филтър на входа за недопускане на заболели и наблюдение на децата и учениците;
– да бъде извършвана допълнителна дезинфекция на помещенията – четирикратна, коридорите и санитарните възли с дезинфекциращи препарати и осигурени измиващи и дезинфекциращи такива в санитарните помещения;
– да бъдат проведени беседи от медицинските лица с децата и учениците за повишаване тяхната информираност и повишаване на вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.
2. В системата на здравеопазването и социалните грижи – в домовете за стари хора, центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и детските ясли:
– да бъде извършвано ежедневно наблюдение на състоянието на децата и потребителите на услугите и настанените в съответните заведения;
– детските ясли да работят със завишен сутрешен филтър на входа за недопускане на заболели и наблюдение на децата;
– забраняват се посещенията на близки и външни лица в домовете за стари хора;
– да бъде извършвана допълнителна дезинфекция на помещенията-четирикратна, коридорите и санитарните възли с дезинфекциращи препарати и осигурени измиващи и дезинфекциращи такива в санитарните помещения;
– да бъдат проведени беседи от медицинските лица на настанените в социалните заведения за повишаване на тяхната информираност и повишаване на вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването;
– директорите и управителите на социалните заведения, в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня да не допускат на работа служители, проявяващи симптоми на респираторни заболявания;
– забранява се събирането на хора и провеждане на организирани мероприятия в клубовете на инвалида на територията на общината до отшумяване на заболяването.
3. В културните институти – читалища, музей, библиотека, галерия, театър, клуб на културните дейци и др.:
– да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия и да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция на помещенията.
4. В сградата на общинска администрация и административните сгради на кметствата, особено в центровете за работа с граждани:
– да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция – четирикратна и осигурени измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните помещения.
5. Община Ловеч отменя обявените масови мероприятия и събития:
– от календара на културните събития;
– от календара на спортните събития;
– организираните пролетни почиствания по квартали, райони и населени места;
– отлага старта на резервирането на обекти за пролетния празник „Цветница“;
– ограничава провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването;
– ограничава командировките на служители на общината за участие в обучения, курсове, семинари и др. пътувания, освен при изключителна необходимост;
– приканва физическите и юридическите лица според техните възможности да ползват електронните административни услуги, предоставяни от общинска администрация.
– приканва физическите и юридическите лица заплащат своите данъци и такси по електронен път.
6. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността при осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж. Препоръчва повишаване на бдителността при осъществяване на пропускателния режим във всички сгради, в които се осъществяват публични услуги.
7. Кметовете на кметства и кметски наместници и служителите на социалния патронаж:
– да извършват ежедневно наблюдение на уязвимите групи – възрастни, болни, самотно живеещи и хора в тежко социално положение за евентуални признаци на тежки респираторни заболявания;
– да информират по подходящ начин населението и повишат вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.
8. Задължава фирмите, извършващи обществен превоз на пътници и таксиметров превоз, да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция на превозните средства.
9. Препоръчва на собствениците на търговски обекти, банки и центрове за работа с клиенти:
– да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция на търговските обекти;
– да повишат хигиенните изисквания към персонала при извършване на търговия на открито.
10. Препоръчва на собствениците хотели, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:
– да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция в обектите;
– да повишат хигиенните изисквания към персонала;
– да осигурят измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните възли.
11. Общинският оперативен щаб приканва гражданите на общината да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, препоръчва ограничаване на социалните контакти и посещения в административни сгради, да следят обстановката в страната, по възможност да ограничат пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, да спазват лична хигиена и при необходимост да се обадят на денонощни телефони за подаване на сигнали на Община Ловеч 0884215092, 068 601276 и 068 688 396. Здравно неосигурени лица или лица без избран общопрактикуващ лекар могат да потърсят помощ на тел. 112 или на РЗИ на телефони 068 699428 и 068 699436.
12. Отдел „Контрол и сигурност“ да съдейства на органите на МВР и другите компетентни органи при възникнали проблеми.
13. „ЕКО“ ЕАД да извършва периодично дезинфекция на спирките на градския транспорт.


Община Ловеч, пресцентър
09.03.2020 г.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.