Санирането в Ловеч продължава

С подписването на още два договори за саниране продължава успешният процес в Ловеч. На 28 февруари 2020 г. кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и „Вени Пласт ЕООД“ с представител Борислав Банчев и „Нитов Инженеринг“ ЕООД с представител Димитър Нитов подписаха документите за проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност.


Първият проект е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Енергоспестяващите мерки ще бъдат изпълнени за сградата с адрес ул. „Иларион Ловчански“ № 34, гр. Ловеч. Сградата ще премине от клас на енергопотребление клас G в клас В. Домакинствата, които ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, са 9. Изпълнител е „Нитов Инженеринг“ ЕООД – гр. Плевен. Сумата по този проект е 149 872,45 без ДДС .
Вторият обект е на ул. „Търговска“ №54, бл. „Надежда“ в Ловеч, където ще бъдат изпълнени същите енергоспестяващи мерки. Сградата ще премине от клас на енергопотребление клас G в клас С. Домакинствата, които ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, са 8. Изпълнител е „Вени Пласт“ ЕООД.Сумата по този проект е 150 054,00 без ДДС.
Първият етап от процедурата е изготвяне на инвестиционни проекти от изпълнителите. Срокът за изпълнение на тази дейност е 60 календарни дни за сградата на ул.“Търговска“54 и 55 дни за сградата на ул.“Ил. Ловчански“34. След като проектите бъдат разгледани и одобрени от Възложителя, ще бъде подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, с което стартират СМР дейностите.
За двете сгради ще се приложат мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. След изпълнението на енергоспестяващите мерки ще бъдат изпълнени и съпътстващи строително монтажни работи, свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.
До момента по програма „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч са обновени: по Етап 1- 73 домакинства и 2 стопански обекта; по Етап 2 – 63 домакинства и 5 стопански обекта; по Етап 3 ще бъдат обновени 51 домакинства и 4 стопански обекта.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.