Работната заплата в област Ловеч за 2018 е нараснала с 8.9%, наетите лица са намалели

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч за 2018 година е 10 317 лева (13 755 лева – за страната). Тя е нараснала с 8.9% в сравнение с предходната 2017 година.

С най-високи заплати за 2018 година са наетите в сектори: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 15 069 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 13 216 лв., „Държавно управление“ – 13 021 лв., „Образование“ – 12 040 лв., а с най-ниски в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6 697 лв. и „Административни и спомагателни дейности“ – 6 923 лева.
В сравнение с останалите области на страната, през 2018г., област Ловеч е на 20-то място по показателя средна годишна работна заплата.

Средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 599 души или с 1.8%.
По-значително е намалението на наетия персонал в секторите: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.7% и „Операции с недвижими имоти“ – с 6.6%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 11.6% и „Култура, спорт и развлечение“ – с 6.0%.
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 42.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.2%, „Образование“ – 8.2%, „Държавно управление“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 4.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 4.6% и други.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 18-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София(столица) – 751 111, а най-малък в област Видин – 16 472 души.
Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg .

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.