Нова безплатна патронажна грижа стартира в Ловеч

Нова безплатна патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания стартира в община Ловеч. Това стана ясно от встъпителна пресконференция по проекта, която се проведе на 23.10.2019 г. в залата на Бароковите къщи в Ловеч
На откриването Венцислав Христов, който изпълнява временно длъжността кмет на общината, подчерта, че за разлика от други проекти, този е гласуван от общинските съветници без никакви забележки и поправки. С него се увеличават социалните услуги в общината и се обхващат над 146 възрастни лица.

Интегрираните услуги ще се предоставят 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден без такса.
Чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда ще окаже положително въздействие върху качеството на живот и ще се осигурят възможностите за социално включване на хората.
Почасови мобилни здравно-социални услуги ще се предоставят на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания и техните семейства.
Общият бюджет е 375 326,24 лева, от които европейско финансиране 319 027,30 лева и национално съфинансиране за 56 298,94 лева. Дейностите по изпълнение са започнали на 1 юни 2019 г. Проектът по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0012 от 17.05.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 2“ в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Проектът се изпълнява на територията на града и 34 населени места в общината, има продължителност 18 месеца от 01.06.2019 г. до 01.12.2020 г.
Основната дейност по проекта е да се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, съобразно разработена от Министерство на здравеопазването Методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.
Предвиждат се два типа патронажни услуги – здравни и социални.
Те ще се осигуряват от седем медицински специалисти,  18 социални асистенти и един шофьор. Община Ловеч ще закупи автомобил, което ще улесни предоставянето на услугите в общината.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.