Немотивираното решение за референдум за общинско ВиК в Ловеч влиза в съда

 

Решението на ловешките общински съветници за местен референдум за създаване на общинско ВиК влиза в съда, съобщават от областната администрация. Идеята за допитване бе на общинския съветник Кирил Гумнеров (сега кандидат- кмет) и целта бе явно политическа, посочиха още тогава общински съветници. То обаче бе прието на 26 септември с 18 гласа „за“, един „против“ и 12 „въздържал се“.


Областният управител Ваня Събчева сега вкарва спорното решение в Административен съд. Допитването е с въпрос: „Желаете ли Община Ловеч да обособи общинско дружество В и К – Ловеч със 100 % общинско участие, като за целта излезе с активите си от сегашното дружество, в което мажоритарен собственик е държавата, а Ловеч има само 28 % от капитала?“
При приемане на решението са допуснати съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила, сочи областният управител. То е немотивирано, прието в нарушение на разпоредби на АПК, поради неспазването на изискуемата форма, не е налице нито едно относимо фактическо основание за приемане, нито пък на съответстващо му правно основание.
От представените материали става ясно, че внесеното предложение не съдържа проект на решение. Видно е още, че дискусия по този въпрос не е проведена в нито една от двете комисии, които са го приели. В комисията по социална, демографска и жилищна политика, макар единодушно, предложението е прието само за сведение.
При осъществения контрол по законосъобразност не може да се установи и дали е спазено изискването на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за вписване на предложението за произвеждане на местен референдум в нарочния публичен регистър за това. Установено е също така, че при приемане не е спазена разпоредба от специалния ЗПУГДВМС, който гласи, че постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет.
Такива становища също не са представени.
Законът (ЗПУГДВМС) повелява, че проектът за решение одобрява и предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването. Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума, която следва да бъде не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума, като следва да се определи дата за гласуването в един почивен ден. С решението на общинския съвет следва да се утвърдят образците от книжата за референдума, както и да одобри разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.
Общински съвет Ловеч не е определил дата за произвеждането на местния референдум, не са утвърдени образците от книжата за произвеждането му, не са одобрени и разходите за организирането и финансирането на местния референдум, както и не е възложено на кмета на общината да осъществи организационно-техническата подготовка и провеждането на информационна кампания.
Липсата на яснота и ясно изразена в документите визия и решения по тези въпроси води до невъзможност за прилагане на гласуваното общо решение от съветниците.
Тези аргументи мотивират Областен управител да потърси становището на Административен съд за законосъобразността на взетото решение.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.