Строги мерки за ограничаване на Африканска чума по свинете

 

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), областният управител Ваня Събчева със своя заповед разпореди крути мерки за ограничаване разпространението на АЧС в област Ловеч.

Заложените мерки са обсъждани на консултативна среща между директора на Областно пътно управление – Ловеч и директора на Областна дирекция по безопасност на храните, и са в унисон с предписанията на Министерство на земеделието, храните и горите.


Със заповедта областният управител Ваня Събчева нарежда:
1. В основните пътни артерии (първокласни, второкласни и третокласни пътища) и възможните места за спиране на превозни средства (площадки за отдих, аварийни площадки и обществени паркинги), както следва:
• Първокласен път I-4 (Коритна-с. Български извор-Варна-обходен път Севлиево) :
– паркинг „Добревски 1“- с. Български Извор, ул. „Демокрация“ № 2, общ. Тетевен.;
– паркинг „Роденец“, местност „Роденец“, с. Български Извор, общ. Тетевен;
– място отдих-бивша бензиностанция „Геа“, местност „Пазар“, с. Голец, общ. Угърчин;
– място отдих-местност „Българенска чешма“, с. Българени, общ. Ловеч.
• Първокласен път I-3 (гр. Луковит-гр. Ябланица-гр. София):
– паркинг Златна Панега автопарк „Спектрум“ (Козирката)-с. Златна Панега, общ. Ябланица;
– паркинг „Добревски“-с. Златна Панега;
– паркинг Луковит, ресторант Родина-гр.Луковит.
• Третокласен път III-301 (гр.Летница-гр. Ловеч):
– аварийна площадка (място за почивка)-с. Дойренци, общ. Ловеч;
– паркинг „Деветашка пещера“-общ. Ловеч;
– паркинг „Крушунски водопади“-с. Крушуна, общ. Летница.
• Второкласен път II-35 (гр. Плевен-гр. Ловеч-гр. Троян-с. Кърнаре)
– аварийна площадка (място за почивка)-с. Абланица-пътен възел, общ. Ловеч
• Третокласен път III-401 (гр. Ловеч-гр. Севлиево)
Да бъде извършена незабавна извънредна организация по надзор, събиране, съхранение и обезвреждане (унищожаване или оползотворяване) на всички хранителни отпадъци, смесени с хранителни отпадъци във всички рискови зони (аварийни площадки, площадки за отдих, канавки и канали за отводняване на пътища, обществени паркинги), почистване и дезинфекция на местата за събиране на отпадъци в тези зони.
Превантивните мерки са задължителни за всички собственици и ползватели на горепосочените обекти с конкретни срокове и периодичност на извършване, както следва:
директора на ОПУ – Ловеч да осъществява надзор за сметосъбирането в аварийните площадки, местата за отдих и почивка и пътни отбивки – 2 пъти в седмицата (понеделник и четвъртък), да контролира и организира сметосъбирането извършвано от подизпълнителски фирми.
Кметовете на общини и кметски наместници да осъществяват надзор за сметосъбирането в аварийните площадки, местата за отдих и почивка и пътни отбивки – 2 пъти седмично (понеделник и четвъртък), да контролират и организират сметосъбирането извършвано от общинските фирми или подизпълнителски фирми.
2. Сметосъбирането, почистването, дезинфекцията на местата за сметосъбиране и използваната техника, и транспортиране на отпадъците до най-близкото Депо за отпадъци на територията на съответните общини, да се осъществява минимум 2 пъти на седмица.
Контролът по изпълнението да се осъществява от директора на ОПУ – Ловеч, директора на ОДБХ – Ловеч, ръководителите на подизпълнителските фирми, кметовете и кметски наместници по отношение на сметосъбирането, почистването, дезинфекция на местата за сметосъбиране и използваната техника, и транспортирането на отпадъците – минимум 2 пъти на седмично. Собствениците или ползватели на паркинги да осъществяват постоянен контрол върху сметосъбирането, почистването и дезинфекцията на местата за сметосъбиране и използваната техника.
3. Обезвреждането на отпадъците от аварийни площадки, площадки за отдих, канавки и канали за отводняване на пътища, обществени паркинги е загробване след извършена дезинфекция с препарат „Виркон – S“ съгласно указанията на фирмата производител, на дълбочина минимум 3 метра в Депата за отпадъци. Дезинфекцията да се извършва при спазване на правилата за безопасност. Кметовете на общини да контролират дезинфекцията, обезвреждането чрез загробване на отпадъците, почистването, измиването и дезинфекцията на товаро-подемната и транспортна техника след използването й.
4. Кметовете на общини да определят местата за загробване на принудително убитите животни, засегнати от заболяването АЧС, съгласно изискванията на Наредба 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях.
5. Областните дирекции „Земеделие“ да оказват логистично съдействие на кметовете и ОДБХ – Ловеч при организирането на инвентаризация на животните, отглеждани във ферми за лична консумация, тип „заден двор“.
6. На всички места: аварийни площадки, площадки за отдих и почивка, пътни отбивки, паркинги да бъдат поставени пътни знаци/табелки на различни езици, които да указват мястото за изхвърляне на хранителни отпадъци.
Заповед е изпратена на членовете на Областната епизоотична комисия, Областно пътно управление, Ловно-рибарските сдружения в Област Ловеч, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Областна дирекция „Земеделие“, кметовете на общините в област Ловеч, Областна дирекция на МВР, Областна дирекция по безопасност на храните и други заинтересовани лица за изпълнение на мерките, като за това ще бъде уведомяван надлежно Областен управител.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.