Бум на новорегистрирани жители в село Радювене, общ. Ловеч

Бум на новорегистрирани жители има в село Радювене, съобщи община Ловеч. Комисия, назначена със Заповед № 3-574 /15.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч, извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес по настоящ адрес в село Радювене за период 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г.

Проверката е след получен сигнал за рязко увеличен брой на новорегистрираните в населеното място. Проверени са 71 адреса и общо 286 лица – постоянно живеещи и новодошли. Комисията е предложила за дерегистрация 30 лица, останалите новорегистрирани отговарят на законовите изисквания.
Проверката показва още, че повечето новодошли са от град Угърчин и село Катунец, но има и от Ловеч. Някои от тях са регистрирани на адреси, където има негодни за обитаване сгради, с прекъснато електрозахранване и неотговаряща на закона квадратура за един човек. В други случаи липсват документите за собственост и/или декларация за съгласие на собственика.
Много са случаите на пренаселеност, например на ул. „Стоян Едрев“№ 97А са се настанили седем лица. Наша проверка показа, че сред адресите има и на настоящия кмет на селото или негови близки роднини.
Затова се пристъпва към заличаване на регистрацията на лицата в нарушение. Проверката в с. Радювене е за периода 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г. и е направена съгласно чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация за адресна регистрация.
За посочените нарушения е подаден сигнал до прокуратурата.
През предходните години не е забелязван подобен процес на „преселение“ към Радювене.
Припомняме, че при адресната регистрация по настоящ адрес, съгласно /чл.99а от ЗГР/, броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. Определение на „лица, които обичайно могат да обитават жилище“ се съдържа в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба /ДР/ на ЗГР, които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по малко от 10 кв. м. жилищна площ. Съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗГР настоящ адрес е адреса, на който лицето живее. Всяко лице има само един настоящ адрес / чл. 94, ал. 2 от ЗГР/.
Забелeжка: Снимката е илюстративна

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.