„Атракционно влакче“ вкара бившия кмет на Ловеч Минчо Казанджиев в съда

Бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев, изкарал три мандата като представител на БСП, влиза в съда за безстопанственост. Това става ясно от съобщение на Окръжна прокуратура – Ловеч.


Тя е приключила разследването с внасяне на обвинителен акт и предаване на съд на три лица: бивш кмет на Община Ловеч – за безстопанственост, управител на фирма, спечелила обществена поръчка за доставка на атракционно влакче за общината – за документно престъпление и срещу длъжностно лице /ръководител на проект/ – за безстопанственост и документно престъпление. Обвинителният акт е внесен за разглеждане от Специализирания наказателен съд. Така една публична тайна в Ловеч за измамата, наречена „атракционно влакче“ за 360 000 лв., докара трима до съда, който, надяваме се, ще си свърши работата.

Припомняме, че заради тези нарушения Община Ловеч изплати през 2016 г. финансова корекция от 307 571.33 лв. след проверка на проекта с т.нар. „атракционно влакче“, съобщи тогава кметът Корнелия Маринова.

Сумата е разходи по договор от 03.09.2014 г. с изпълнител ДЗЗД „Еврогеймс“ – Варна, за изпълнение на дейност „Доставка на атракционно влакче“ по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“ по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

Ето и пълното съобщение на прокуратурата.

Разследването на прокуратурата е установило следното:
Община Ловеч, представлявана от кмета, кандидатствала по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по Оперативна програма „Регионално развитие“, по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, с наименование на проекта „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“. Проектът е на стойност 4 358 180,78 лв., като една от дейностите по него е закупуване на атракционно влакче с 2 вагона, с цена приблизително 360 000 лв.
Във връзка с тази дейност е възложена обществена поръчка „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Явилият се единствен кандидат предложил цена, близка до заложената. Тъй като фирмата не разполагала с атракционно влакче, което да отговаря на поставените условия, представила преправени документи /относно техническите параметри и характеристики на влакчето/, за да отговори на изискванията на техническото задание на обществената поръчка.
На 03.09.2014 г. е сключен договор и на 05.11.2014 г. влакчето е доставено в Ловеч.
От лицата, имащи пряко отношение и ангажираност към проекта за доставката на атракционното влакче, при приемането на същото, на 05.11.2014 г., е присъствал само кметът на община Ловеч. Сглобили влакчето и направили 2-3 обиколки. Влакчето е било прието, без да са изпълнени задълженията по приемане, без да са проведени тестове и проби, като не е направена никаква проверка дали реалните му параметри отговарят на тези, заложени в обществената поръчка.
В подписания на следващия ден приемо-предавателен прокол от ръководителя на проекта (според източници това е Тотка Симеонова – бел. ред.) е посочено, че оборудването е прието без забележки, но без да са извършени никакви реални и относими действия по приемане, свързани с проверка на действителните и съществени параметри. Сумата на влакчето е преведена на изпълнителя, но поради несъответствията в техническите параметри е била наложена финансова корекция на общината и тя върнала изцяло предоставената сума на МРРБ. Доставеното влакче не можело да изпълнява функциите, за които е закупено, като свързващ елемент между туристическите атракции в града.
Обвинението срещу управителя на фирма е за това, че на 06.08.2014 г. в Община Ловеч, съзнателно се ползвал от преправени официални документи, с цел да бъдат използвани тези документи пред Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община – Ловеч“, като от него за самото съставяне не може да се търси отговорност – Престъпление по чл. 316, вр. чл.308 от НК.
Обвинението срещу бившия кмет е за това, че на 05.11.2014 г. в гр.Ловеч, в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Ловеч, при условията на независимо съпричиняване с длъжностно лице – ръководителя на проекта, не положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на повереното му имущество, като извършил фактическото приемане на атракционно влакче – локомотив с два вагона, при което нарушил разпоредбите от договора, свързани с приемането на влакчето, като не е извършил проверка на качеството на доставената стока – атракционно влакче, по проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции в Община Ловеч“, и не е съставил и подписал констативен протокол, който се съставя при фактическото приемане на доставката, след проверка на качеството й, вследствие на което последвали други значителни щети за Община Ловеч – сумата от 210 034,52 лв„ представляващи разликата между реално заплатената от Община Ловеч сума от 359 732,55 лв. и сумата от 149 698,03 лв., представляваща пазарната стойност на полученото атракционно влакче – престъпление по чл. 219, ал.І от НК.
Обвинението срещу длъжностно лице /ръководител на проекта/ е за това, че на 06.11.2014 г. в гр.Ловеч, в качеството на длъжностно лице /ръководител на проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции в Община Ловеч“/, не положил достатъчно грижи за работата, възложена с заповеди и с граждански договор, сключен с Община – Ловеч, като приел атракционно влакче – локомотив с два вагона, без да е извършил фактическа проверка за съответствие с оферираните параметри, а само чрез удостоверяване на това обстоятелство чрез подписване на 06.11.2014 год. на приемо- предавателен протокол, съдържащ техническа спецификация на доставеното оборудване по вид и количество, чрез който се удостоверява, че Изпълнителят е предал, а Възложителят (община Ловеч) е приел съответната доставка в срок и оборудването без забележки, вследствие на което последвали други значителни щети за Община – Ловеч – сумата от 210 034,52 лв. – престъпление по чл. 219, ал.І от НК. На същото длъжностно лице е повдигнато обвинение и за това, че на 06.11.2014 г. в гр.Ловеч, в кръга на службата си съставило официален документ – Приемо-предавателен протокол от 05.11.2014 г., в който удостоверило неверни обстоятелства, че е приело оборудването без забележки, като фактическото приемане е извършено от Възложителя – кмета на Община Ловеч, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства и изявления пред Община Ловеч – престъпление по чл. 311, ал.1 от НК.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.