ОбС в Ловеч в четвъртък, 25 август, ще гледа план за оздравяване

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Петър Цолов

Редовното седемнадесето заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 25.08.2016 г. (четвъртък) – от 10.00 часа, съобщи председателят на ОбС Петър Цолов.
Проекто-дневният ред на сесия е от 21 точки, между които има няколко сериозни проблема, които навярно ще предизвикат дебати между съветниците.
Първият е приемането на план за финансово оздравяване на Община Ловеч, който цели да формулира дейностите и разпредели отговорностите по изпълнението им между длъжностните лица от общинската администрация. Търси се максимална събираемост на приходите от местните данъци и такси, цени на предоставянето услуги, както и да предложи мерки за оптимизиране на материалните разходи за администрацията. Оздравителният план е условие общината да даде увереност пред Министерството на финансите за покриване нуждите от временно финансиране на текущите разходи и програмите от ЕС до тяхното признаване и възстановяване.


Както е известно, Община Ловеч отговаря на 3 от 6-те критерия за финансово затруднение. Единият от тях е, че наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишни размер на отчетените разходи за последните четири години. Поетите ангажименти за разходи към 31.12.2015 г. са 23 308 192 лв., а съотношението на ангажиментите към средногодишните разходи е 82,1%.
Относно приоритизирането и оптимизацията на разходите са посочени 19 конкретни мерки. Между тях са ограничаване на разходите за командировки, намаляване на разходите за изплащане на помощи по решение на Общинския съвет с 20 % за 2017 г., сътрудничество с бизнеса при реализиране на местни мероприятия чрез спонсорство и дарения. Предвижда се 2017 г. да е нулева за финансиране на Общинския проектен фонд, като се финансира календара за спортните дейности, но с 50% по-малко спрямо 2016 г. Ще се финансират приоритетно традиционните общински спортни мероприятия, съвместно с ОДК. Ще бъдат въведени нови електронни административни услуги, достъпни чрез интернет страницата на общината.
Втората гореща тема е предложената Програма за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч за периода 2016 – 2020 г. Промените са продиктувани от влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Проведено бе обществено обсъждане на програма на 15.08.2016 г., където бяха изкази много мнения и съображения.
Интересът е най-вече към идеята за преобразуването на три СОУ-та („Панайот Пипков“ и „Тодор Кирков“ в Ловеч и „Св. св. Кирил и Методий“ в село Александрово) в Основни училища (ОУ). Много въпроси повдигат и предложените два варианта за развитие на ЦПЛР – Ученическо общежитие в Ловеч, в което в момента са настанени 159 ученици от пет гимназии. Единият вариант е запазване на общежитието като самостоятелна институция, другият – предоставяне на етажите на към професионалните гимназии, които да управляват и поддържат материалната база и да обезпечават дейността кадрово с необходимия персонал.
Сред предвидените точки са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, информация за икономическите резултати от дейността на „Общински пазари“ ЕАД и „ЕКО“ ЕАД – Ловеч и други.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.