Инспекцията по труда в Ловеч със 112 проверки в 114 предприятия

inspekciq-po-trudaПрез юли 2016 г. инспекторите в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч са извършили общо 112 проверки в 114 предприятия с общ нает персонал от 4 297 души, съобщи Иванка Борисова, директор на Д ИТ. От тях 12 предприятия са проверени за първи път от инспекцията.
Дейността на Д ИТ е ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба.
Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 112. Проверено е едно предприятие с персонал от 250 до 499 души, а едно предприятие е с персонал над 500 души. От общия брой на извършените проверки 50 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 16 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство като 15 от тях са по сигнали на граждани.
В резултат на извършените проверки са констатирани 543 нарушения, от които 219 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 324 са по осъществяване на трудовите правоотношения.
От нарушения по осигуряване на здраве и безопасност при работа, най-голям дял имат тези по организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ – 126 нарушения и тези по безопасност на работното оборудване – 71 нарушения. Констатирани са 22 нарушения по хигиена на труда.
В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 185 нарушения, от които 167 са свързани с изплащане на уговореното трудово възнаграждение, а 3 нарушения са свързани с гарантиране изплащането на минималната работна заплата за страната. Констатирани са 12 нарушения по изплащане на допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения са прослужено време и професионален опит. Установено е неизплащане на трудови възнаграждения в размер общо на 34 137,06 лв. През периода е установено, че след намесата на Д ИТ Ловеч, в изпълнение на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 18 274 лв.
Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 23 нарушения, като са установени три случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор и два случая, в които работниците са допуснати до работа преди трудовите им договори да бъдат регистрирани в Националната агенция за приходите. Констатирани са два случая на неспазване на законоустановените срокове за подаване на уведомления в НАП за сключване и прекратяване на трудовите договори.
За констатираните през месец юли 2016 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 533 принудителни административни мерки, като 529 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издаден е един акт за спиране на машина, отстранено е от работа едно непълнолетно лице и е обявено съществуването на едно трудово правоотношение. През периода са съставени 16 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 10 наказателни постановления.
Във връзка със сезонните дейности на открито в селското стопанство и строителството и високите летни температури, Д ИТ Ловеч напомня на работодателите, че следва да спазват законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, уредени в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Съгласно Наредбата работодателят следва да създаде подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност, както и подходяща организация на работните места; да осигури колективни средства за защита при работа на открито (особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване), подходящо работно облекло, места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма, наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места, долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s