РЗИ Ловеч проверява водоизточници в Александрово и Летница

За периода 25 – 28.04.2016 г. в отдел „Лабораторни изследвания” на РЗИ Ловеч са изследвани 2 проби води-питейни от централни водоизточници

по периодичен мониторингг от следните населени места: с.Александрово, гр.Летница и 2 проби води от обществени местни водоизточници от следните населени места: с.Деветаки – „Беляновец”; с.Пресяка – „Лальовска”. Всички показатели (микробиологични и химични) на изследваните проби води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.) и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”.

За същия период са извършени още 40 проверки на обекти с обществено предназначение по държавен здравен контрол (3 места за настаняване, 1 концертна зала, 10 фризьорски салони,1 обществена тоалетна, 7 централни водоизточника и съоръжения към тях, 2 обекти за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 детски заведения, 1 школа за работа с деца, 2 заведения за социални услуги за деца, 7 селскостопански аптеки, 4 хотела. Издадени са 2 предписания  в два обекта за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки – ремонтни дейности в ОДК Тетевен, с. Градежница – ведомствен водоизточник.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.