Окръжният съд в Ловеч: Гриша Ганчев няма влияние върху свободното съдийско убеждение

rs

Гриша Ганчев няма влияние върху свободното съдийско убеждение, твърдят от Окръжния съд в Ловеч в специално становище, разпространено до медиите. То е по повод излезлите наскоро анонимни публикации в някои централни медии за зависимост на съдии от Окръжен съд – Ловеч от местния бизнесмен Гриша Ганчев. Сочат се дела на дружества, свързани с „Петрол”АД и „Литекс”, и се цитират съдии в някаква зависимост.
Съдът оповестява следните факти:


На първо място недостоверно е обстоятелството, че по постъпил сигнал относно дела на цитираните дружества, защото до този момент не са предприети никакви действия от Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет. Във връзка със сигнал изх. № 2822/05.06.2015 год. от синдиците на КТБ/н/ до Висшия съдебен съвет на Р България, бе извършена проверка от Инспектората при ВСС. В изготвеното за резултатите от нея становище след анализ на всяко едно дело поотделно е посочено:
„Делата в ОС-Ловеч са образувани и разпределяни съобразно изискванията на чл.35, ал.4 от ПАС. Не е нарушена разпоредбата на чл.9 ЗСВ и разпределението на делата е извършено електронно на принципа на случайния подбор, при спазване поредността на постъпването им и в рамките на съответното отделение. От приложените протоколи за избор на докладчик не може да се направи извод за евентуални манипулации в програмата при извършването на разпределението. Преразпределението на делата е извършено съобразно нормативните изисквания. Съдиите докладчици са се произнасяли своевременно по постъпилите заявления, молби и искания. Не се констатира нарушаване на изискването за разглеждане на делата в разумен срок, поради което сигналът е неоснователен” /к.ц./.
Прави впечатление, че в публикациите не са цитирани имената на всички съдии, които разглеждат дела на посочените дружества, а са подбрани имената на съдиите докладчици по делата за несъстоятелност на тези дружества или са се произнасяли в производства по повод несъстоятелността. Затова считаме, че тяхната цел е да се повлияе на обективността и независимостта на съда при постановяване на неговите актове.
Аргумент за безпристрастното произнасяне на съда единствено въз основа на доказателствата е фактът, че след справка в деловодната система на съда за 2015 год. относно цитираните дружества е видно, че изходът на спорове, приключили с влязъл в сила съдебен акт, е с различен резултат.
Към настоящия момент в Окръжен съд Ловеч има висящи 34 граждански и търговски дела, по които страни в различно качество са цитираните дружества. Същите се администрират и разглеждат без изключение в сроковете и по правилата на процесуалния закон. При действието на разпоредбата на чл.212 от ЗСВ на този етап от развитието им делата не могат да бъдат коментирани от съда, тъй като са висящи.
За периода от 01.01.2015 год. до 20.11.2015 год. са разгледани и приключили с влязъл в сила съдебен акт 14 дела. По 9 от тях Ловешкият окръжен съд е оставил без уважение частните жалби на свързани с „Петрол”АД дружества против разпорежданията на незабавно изпълнение и издадените в полза на КТБ/н/ заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и допуснати срещу тях обезпечения. С влязло в сила решение едно от визираните дружества е осъдено да заплати на физическо лице сумата 33 600 евро. За същия период по 4 дела са уважени подадените от тези дружества частни жалби и искания.
Следва да се отбележи, че съдия Иваничка Константинова се отвежда по делата, свързани с тези дружества на основание чл.22 от ГПК.
Приемаме, че с публикуването на анонимни журналистически материали и тяхното тиражиране се цели грубо вмешателство в разглеждането на висящи дела и в независимостта на съдебната власт. Предвид дългогодишно изграждания и поддържан авторитет на съдиите от Окръжен съд –Ловеч, досега не е допускано и няма да бъде допуснато външно влияние върху свободното съдийско убеждение, основано само на върховенството на закона.
Въпрос на лична преценка за всеки от цитираните съдии ще бъде да защити правата си по реда на чл.49 от ЗЗД.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.