Архитект предлага панорамна въжена линия към Стратеш в Ловеч

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Панорамна въжена линия към Стратеш, създаването на монумент-символ на Ловеч, който да се ситуира на мястото на металната конструкция върху южната част на хълма Стратеш, както и монтиране на изработения каменен монумент “Предаването на ключовете на крепостта” предлага арх. Михаил Петков с писмо до редакцията. Още – нови пешеходни връзки, паркинг, музеи и още една дузина паметници.
Припомняме, че идеята за панорамна въжена линия към Стратеш е още от социализма, заради която бе изграден „Мостът за никъде“. В момента има проект с туристическо влакче, но внезапно пропадна пътят за Стратеш.

арх. Михаил Петков: МНЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ЛОВЕЧ И ЦЕНТРАЛНАТА МУ ЧАСТ

Ето пълния текст: Във връзка с представените проекти за реновация на централната градска част на Ловеч от колегите Христова и Денчев, бих желал да споделя своите мисли и предложения за града и сърцето му – Покритият мост, без да влияя. Приемете разсъжденията ми като изказ на детската ми любов към този уникален град и като синтезиран израз на близо половинвековната ми тотална ангажираност и отдаденост на професията.
Ако прецените, че си струват и че градът се нуждае от някое от тях, нека гражданите и специалистите да ги ползват.
Ловеч е урбанизирана съвкупност от много елементи, сляла се по неповторим начин с природната среда, в която се е родил и развивал. В плановата му структура са видимo ярки и различими няколко, исторически създадени и обособени, градоустройствени зони, с декларирана планова и пространствена взаимовръзка помежду си –
– Уникалната природна среда, сред която е ситуиран градът,
– Реката и връзките с населените места по течението й, и с Дунав,
– Крепостта и средновековният град около нея,
– Покритият мост, свързващ хилядолетното минало и създадената среда от зараждането на капитализма, манифактурата при занаятите, търговската им фасада и житейската реализация на предприемчивостта по главната улица, без да се разрушава съществуващия град, стъпвайки на левия бряг, създавайки нов, в мащаба на другия, оттатък реката и без да се премахват 2-3 “поколения” от архитектурата на древния град така, както се случва години по-късно,
– Табахните, пазарът и панаирът, гарата, търговията и икономическият му напредък, болниците, заводът, затворът, обвързването с по-големия град на север, но и с всички населени места по поречието на Осъм,
– Еднообразните жилищни квартали-спални и градската структура, лишена от прилежащите й плодородни земеделски територии след застрояването им,
– Центърът, с тоталната трансформация на зоната около главната улица чрез унищожение на изградения преди столетие град, както и демащабиране на новоизграденото, спрямо всичко останало – среда, исторически град, хинтерланд, комуникации, при отчетливи и днес – градоустройствени, комуникационни и особено обемно-пространствени грешки,
– Останалият жив град, с цялото му разнообразно богатство.
В България няма друг като него, с толкова ярко и четимо написана градо-устройствена история, огледална на живота и развитието му.
Днес, плановата и пространствената му структура се нуждаят категорично от професионална и обществена намеса, за да може градът да си възвърне хармонията между природната среда, мащаба на урбанизираната тъкан с този на жителите му!
Това трябва да се случи, според правилата, чрез решаване на основните градоустройствени и комуникационни проблеми на цялата територия и по-точно да се решат нерешените му и с години отлагани проблеми, а след това да се проектират останалите елементи, като пешеходните зони и връзки, обзавеждането им с подходящ градски дизайн, велосипедни и пешеходни трасета, ситуиране и създаване на паметници и символи, зеленина и панорамни места към града, връзките с парковете, цвят върху образа на градската архитектура и много други, обвързани с живота на града и неговите жители.
Кои са проблемите? Ще ги формулирам, според моите разбирания, без да имам претенции за изчерпателност по обясними причини.
– Ревитализиране на Покрития мост в архитектурно и особено във функционално отношение, като след тази трансформация – той трябва наистина да се превърне в истинска емблема на града, дори нощем. Осветен и абстрактен. Интелигентно блестящ и притегателен! Не като днешният, сред чалгата на сергиите!
– Хармонизиране на архитектурната среда около него,
– Изчистване на транспортно-комуникационния и пространствен хаос при събирането на транспортните улици и пешеходната зона пред т.н. барокова къща,
– Планово и пространствено решение на зоната около нея, западно от градския център,
– Постигане на пространствен контакт между двата бряга на реката и пълноценното им използване,
– Ситуиране на активен и пасивен отдих, спорт и култура по бреговете на реката и задължително обръщане и сливане на публичните площадни пространства към и с нея,
– Създаване на модерно покритие, с възможност за използване на възвращаема енергия, над пешеходния мост за “никъде”, както и неговото функционално градоустройствено осмисляне за общоградски функции, като еднопространствена пешеходна връзка в ядрото на града, заедно с Покрития мост и средата на паметника на Тодор Кирков, като напълно и задължително се изчисти и освободи цялото площадно пространство около него. Заедно те формират едно запаметяващо се пешеходно движение в кръг – в сърцето и сред част от богатствата на града.
– Намиране на подходящо и емблематично място за каменния барелеф на паметника на Иван Александър,
– Създаване на пешеходна и съвременна механизирана вертикална връзка с парк “Стратеш”, чрез фуникулер, съгласно идеите на Общинската власт,
– Пълноценно използване на бившия казармен терен за нуждите на града – от парк и представителен музеен комплекс, показващ историята на града, на 34-пехотен полк, на културата на жителите на Ловеч, на спорта, на аеронавтиката, на фотографията,
– от природонаучен и технически музей на кожарската и мебелната индустрия, на машиностроенето,
– на Ловеч и Ловчанско, с архивите и с опазенитe експонати, останали от времето им и с всички, изискващи се за модерен музей, съпътстващи функцията му, анекси..
– Изграждане на подходящо място на обществен паркинг, който да обслужва централната градска част и пешеходната й зона,
– Спешна реконструкция и ревитализация на резерват “Вароша” и Дръстене, на всичко в тях – сгради, църкви, улици, дувари, зеленина и цветя, сгради на културата и архитектурата, паметни плочи, друга информация.
– Създаване на нови градски елементи, които да привличат туристи, защото Ловеч има какво да покаже – наследеното от Мелта, свързаното с Левски, реката и парковете, и много други..
– Пешеходно обвързване на центъра и Покритият мост, на мемориала край източната стена на Езиковата гимназия, на реката и парковете край нея, на резервата “Вароша”, парка “Стратеш” и зоологическата градина, на бъдещият многофункционален музеен комплекс, на стадиона, както и с реабилитираните, като важни градски елементи – пространства на гарата, пазара и панаира, създаващи връзка на града и хинтерланда му.
– Създаване на символ, символ на светлината на града, за който има чудесно и подходящо общинско място.
– Постепенна обемно-пространствена промяна и етапно освобождаване на градския център от немащабни обществени и жилищни сгради – за постигане на хармония между него и природната среда.
Ето някои предложения, свързани с написаното –
1. Предлагам да се обсъди създаването на монумент-символ на Ловеч, който да се ситуира на мястото на металната конструкция върху южната част на хълма Стратеш, чиято функция отдавна е ненужна. Мястото е превъзходно, защото се вижда отвсякъде.
2. Предлагам отдавна изработеният каменен монумент “Предаването на ключовете на крепостта” с фигурите на Иван Александър и други, да се вгради по източния подпорен зид на Езиковата гимназия, по каменната и панорамна пешеходна улица около нея и с лице към паметника на Левски, пред очите на излизащия от Покрития мост пешеходец. Напълно смирено и подчинено място пред главния паметник за Ловеч, защото монументът на Апостола трябва да доминира пространствено и духовно над града, както до сега, и над всички предложени нови паметници, символи и архитектура.
3. Предлагам главната пешеходна зона на града да намери своето обединение с отклонение към Езиковата гимназия и по калдаръмената настилка след новоситуирания паметник на Иван Александър, да се влее в пешеходната алея към парка Баш бунар или към стълбите, водещи до Покрития мост, резервата “Вароша” или центъра.
4. За целта предлагам да се затвори за транспортни средства участъка от пътя за Троян след Пресечената скала, който да се използва като пешеходен и панорамен, и като част от парка край реката под него, а връзката с Троян да се осъществява само чрез обиколния път от запад.
5. При наличие на собствени средства и такива от програмите на ЕС и Европейската Комисия, бих искал да предложа и създаването на –
– панорамна въжена линия, която да се реализира по билата, ограждащи високо града от запад и юг и която да свърже – центъра, Покрития мост, паметника на Иван Александър със зоната, източно от Пресечената скала и туристическия дом, а следващите й стъпки да стъпят над Дръстене, в преценена внимателно пространствена близост до паметника на Левски и крепостта, минавайки над реката, за да достигне след това, до парка Стратеш и зоологическата градина, от юг и изток, и….. обратно. Или с фуникулер до десния бряг на реката надолу, до пешеходния мост и центъра, каквото намерение съществува от преди години.
6. Предлагам да се реализират паметници на –
– Ботевите четници, родом от Ловеч и Ловчанско,
– опълченците от Ловеч и Ловчанско,
– падналите във войните,
– на бюстове и паметни плочи на видни и заслужили граждани,
и бивши такива, на града,
– на композитора Панайот Пипков и нов площад “24 май”,
– на писателя Димитър Димов,
– на архитекта Георги Ненов,
– на поета-партизанин Христо Кърпачев, неоснователно “изгонен” от прекрасното градско пространство, съществувало до скоро,
– на космонавта Георги Иванов и много други, по препоръка и преценка на жителите и общинския съвет.
– подходящо би било да се преработи от автора и несполучливия постамент на паметника в центъра на града, както и да се създаде обоснована схема за местоположението и бъдещото разполагане на всички паметници в структурата му.
7. За важните пространствени и планови елементи би трябвало да се обявяват национални конкурси, а за покритието на пешеходния мост и символа над Ловеч – международни, с премия реализация.
8. Редно би било да се избере и изпълни подходяща настилка за пешеходната зона, специфична само за центъра на Ловеч, за да се избегне съществуващото унифицирано еднообразие и прилика с централните пешеходни зони на други български градове, като се подкрепи от модерно Led-осветление, информационни табла и модерен градски дизайн..
9. Останалият град, извън централната му зона, би могъл постепенно да придобие колорита и богатството на слънчевия спектър, за да заприлича на интересна абстрактна цветна картина.
10. Предлагам Покритият мост да се превърне в еднопространствен архитектурен обект за историческа и туристическа информация, срещи и панорамни пространства, с експозиции, в зони за сладкарница и ресторант, като се премахнат сергиите и техния кич.
11. Предлагам да се продължи, още на север, пешеходната зона, след случайното й “спиране”, след сградата и терена на гимназията – до ясен функционален градоустройствен център, какъвто би могъл да се превърне пазарът и ежегодният панаир.
12. Преди време чрез мен, проф. Райчев и арх. Калев,
неразривно свързани с града, предложиха своите сбирки от културни, исторически и технически документи, включващи Софрониевия препис на Паисиевата история и други ценни документи, както и техническия архив от реконструкцията на резервата “Вароша”, но не бе проявен интерес, което е учудващо и многозначно. Буди недоумение.
13. Ловеч трябва да се освободи от ролята си на затворен към себе си, интровертен град, и да се превърне в привлекателна дестинация за туристите от страната и света, като един от центровете на район с образци от най-старата човешка култура, появила се преди тази на Двуречието, Египет, Крит и Елада.
14. Тези и други проекти, които ще се появят във въображението на проектантите и гражданите около тях, са предмет за реализация от всички! От всички поколения.

aрх. Михаил Петков
forma@abv.bg
член на Общинския съвет по култура към кмета на Ловеч

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.