Леко завишаване на затлъстяването сред ловешките ученици отчитат от РЗИ

Леко завишаване на затлъстяването сред учениците се отчита за 2014 г. В Национална седмица за борба със затлъстяването от РЗИ – Ловеч предоставиха някои данни за Ловешка област.

Храненето и физическата активност са основа на здравето, те са необходимо условие за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и за формиране на навици, свързани със здравословния начин на живот. През последните десетилетия се наблюдават неблагоприятни характеристики и тенденции в храненето на населението в България, включително и сред децата. Данните от репрезентативно за страната изследване на хранителния прием и хранителния статус на населението проведено през 2004 г. показват, че относителния дял на ученици с наднормено тегло е висок – средно 20% от децата, от които ¼ са със затлъстяване.

Други данни от национално представително проучване на храненето на учениците в България (2010-2011 год.), проведено от Националния център по обществено здраве и анализи и Катедра Педиатрия към Медицински Университет София показват, че неблагоприятните характеристики в храненето на децата се запазват. При ученици на възраст 6-19 год. с наднормено тегло  са 30,2% от изследваните, от които със затлъстяване – 12,7%. Тенденцията за непрекъснато увеличаване разпространението на наднормено тегло при децата в страните-членки на ЕС налага периодично наблюдение и оценка на статуса на децата чрез използване на унифицирани антропометрични индикатори и критерии. СЗО с подкрепата на ЕС инициира създаването на Европейска мрежа за наблюдаване на затлъстяването при децата, в която България се включи. В проекта участват 23 страни, проучванията се провеждат върху национално представителни извадки при деца от 6 до 9 годишна възраст при деца от 1-ви клас.

Мониторингът в България е проведен за първи път през 2008 год., а през 2013 г. беше проведен отново.

От Ловешка област и в двете проучвания участваха децата от ОУ ”Хр.Никифоров” гр.Ловеч, ОУ ”В.Левски” с. Орешак, общ.Троян, СОУ”Ал.Константинов” гр. Луковит и СОУ” В.Левски” гр.Ябланица. Данните от него показват, че има задържане на нарастването на наднорменото тегло и затлъстяването при момичетата. Затлъстяването при момичетата 2008 г. е11,8%, през 2013г.-12%. Докато при момчетата бележи ръст 2008г.-12,8%, 2013г. – 15,7%.

Проучването и анализа на здравното състояние на децата и учениците е една от основните аналитични дейности на Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ гр. Ловеч. Оценката на здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти за учебната 2013/2014 г. в област Ловеч се основава на обобщените данни, предоставени от медицинските специалисти в здравните кабинети на детските заведения и училищата, въз основа на извършените профилактични прегледи от личните лекари. Информация предоставят и общо практикуващите лекари, обслужващи детски и учебни заведения без здравни кабинети, в малките населени места. От анализа е видно, че във възрастова група от 1 – 6г. затлъстяването е 10,5%. Във възраст от 4 до 6 г. e 9,8%.

През 2014 г. се отчита леко завишаване 10,5%. В ученическата възраст 7-19 г. през последните години затлъстяването е водеща нозологична единица в заболеваемостта 2014 – 14,5%.

Намаляване на затлъстяването е основна задача във всички стратегии, свързани с храненето и здравето, приети от Европейския Съюз и Световна здравна организация през последните години.В рамките на реализирания в България през периода 2005-2010 год. Национален план за действие “Храни и хранене” на Министерство на здравеопазването, са разработени документи, подкрепящи здравословно хранене на учениците:Препоръки за здравословно хранене на ученици 7-19 год.; Наредба за здравословно хранене на учениците;Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети актуализиран 2012г. Ежегодно се провеждат мероприятия, фокусирани върху проблемите на свръхтеглото и затлъстяването като Национална седмица за борба със затлъстяването.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.