Прокуратурата получи антинаградата „Катинар“ от Програма Достъп до информация

aip

Прокуратурата получи антинаградата „Катинар“ на ежегодната церемония на „Програма Достъп до информация“ по повод на международния ден на правото да знам, съобщи  Дневник.

Държавното обвинение е отличено за това, че има отрицателен принос в развитието на достъпа до обществена информация в България.  „Призът“ на държавното обвинение мотивиран с „цялостна и задълбочаваща се непрозрачност“ на работата му. „Конкретни примери за това са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание служебна тайна (макар един от тях да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна. Заслужават отбелязване още отказите на  Софийската градска прокуратура да предостави данни относно постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и относно броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски“, отбелязват от организацията. Антинаграда „Вързан ключ“  – се присъжда на Министерството на труда и социалната политика за практиката им, когато предоставят информация по електронна поща да искат от заявителите да се явят на място в министерството, за да подпишат протокол, и едва след това да получат информацията по мейл.   Номинации за наградите „Златен ключ“ бяха 40 в шест категории. Церемонията се провежда всяка година на 28 септември – международния ден на правото да знам. В България през 2000 г. беше приет Законът за достъп до обществена информация, който през изминалите години се превърна в един от най-ефективните инструменти за контрол на изпълнителната и местната власт от страна на гражданите и неправителствения сектор. Сред отличените, но в положителните категории, е и журналистът от „Дневник“ и „Капитал“ Спас Спасов който получава почетна грамота за разследванията си: „Проект за прахосване на 1 милион“ и „Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019“. От организацията отбелязват, че Спасов подкрепя повечето си разследвания с официални документи и не се притеснява да защитава правото си на достъп до информация в съда.  В категорията най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, статуетка „Златен ключ“ получи журналистът Светла Василева от в. „Дума“ – за системно и целенасочено търсене на информация по обществено значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случаите в публикации. През последната година журналистката използва ЗДОИ, за да получи информация от различни институции – държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и от Столичната община и др.  Гражданин, който най-активно е използвал правото си на информация, със „Златен ключ“ беше отличен Борис Рангелов, студент в Софийския университет. Той е награден за „систематично и последователно упражняване на правото на достъп до информация от висок обществен интерес. През годината благодарение на търсенето на Рангелов бяха разкрити данни относно разходите, направени от Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред по време на гражданските протести в периода юни 2013 – юли 2014“. В същата категория почетна грамота получи Карен Кузуян – за активното използване на Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра.  Ето и останалите наградени в различните категории: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация награда „Златен ключ“ се присъжда на: Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз единство“ – за упоритото им и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен поток“. С помощта на ПДИ сдружението заведе съдебно дело срещу Министерството на икономиката и енергетиката заради отказа му да предостави документите, свързани с проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и обществения интерес по темата на 4 септември 2014 година Министерството на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта „Южен поток“. Почетна грамота получава: WWF Дунавско-Карпатска програма – за изготвянето и стартиране на интернет базирана ГИС платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/), която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна онлайн информация за местоположението и състоянието на всяка една река в България. Базата данни е изготвена въз основа на информация, събрана с помощта на ЗДОИ. Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани   Награда „Златен ключ“ се присъжда на: община Банско – за демонстрираното желание на общината да подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до информация за граждани. Почетна грамота получава: община Алфатар – за подобряване на системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите. Министерството на вътрешните работи при служебното правителство – само за няколко седмици МВР под ръководството на служебния министър направи сериозни стъпки за подобряване прозрачността на министерството. В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година назад, отчетни доклади, стратегически документи. Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите Освен прокуратурата и Министерството на труда и социалната политика отличени с приза „Срамота“ са 107 мълчаливи институции – за липсата на какъвто и да било отговор на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции, проведено през периода 3 февруари – 3 март 2014.по повод на международния ден на правото да знам. Държавното обвинение е отличено за това, че има отрицателен принос в развитието на достъпа до обществена информация в България.  „Призът“ на държавното обвинение мотивиран с „цялостна и задълбочаваща се непрозрачност“ на работата му. „Конкретни примери за това са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание служебна тайна (макар един от тях да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна. Заслужават отбелязване още отказите на  Софийската градска прокуратура да предостави данни относно постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и относно броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски“, отбелязват от организацията. Антинаграда „Вързан ключ“  – се присъжда на Министерството на труда и социалната политика за практиката им, когато предоставят информация по електронна поща да искат от заявителите да се явят на място в министерството, за да подпишат протокол, и едва след това да получат информацията по мейл.   Номинации за наградите „Златен ключ“ бяха 40 в шест категории. Церемонията се провежда всяка година на 28 септември – международния ден на правото да знам. В България през 2000 г. беше приет Законът за достъп до обществена информация, който през изминалите години се превърна в един от най-ефективните инструменти за контрол на изпълнителната и местната власт от страна на гражданите и неправителствения сектор. Сред отличените, но в положителните категории, е и журналистът от „Дневник“ и „Капитал“ Спас Спасов който получава почетна грамота за разследванията си: „Проект за прахосване на 1 милион“ и „Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019“. От организацията отбелязват, че Спасов подкрепя повечето си разследвания с официални документи и не се притеснява да защитава правото си на достъп до информация в съда.  В категорията най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, статуетка „Златен ключ“ получи журналистът Светла Василева от в. „Дума“ – за системно и целенасочено търсене на информация по обществено значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случаите в публикации. През последната година журналистката използва ЗДОИ, за да получи информация от различни институции – държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и от Столичната община и др.  Гражданин, който най-активно е използвал правото си на информация, със „Златен ключ“ беше отличен Борис Рангелов, студент в Софийския университет. Той е награден за „систематично и последователно упражняване на правото на достъп до информация от висок обществен интерес. През годината благодарение на търсенето на Рангелов бяха разкрити данни относно разходите, направени от Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред по време на гражданските протести в периода юни 2013 – юли 2014“. В същата категория почетна грамота получи Карен Кузуян – за активното използване на Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра.  Ето и останалите наградени в различните категории: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация награда „Златен ключ“ се присъжда на: Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз единство“ – за упоритото им и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен поток“. С помощта на ПДИ сдружението заведе съдебно дело срещу Министерството на икономиката и енергетиката заради отказа му да предостави документите, свързани с проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и обществения интерес по темата на 4 септември 2014 година Министерството на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта „Южен поток“. Почетна грамота получава: WWF Дунавско-Карпатска програма – за изготвянето и стартиране на интернет базирана ГИС платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/), която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна онлайн информация за местоположението и състоянието на всяка една река в България. Базата данни е изготвена въз основа на информация, събрана с помощта на ЗДОИ. Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани   Награда „Златен ключ“ се присъжда на: община Банско – за демонстрираното желание на общината да подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до информация за граждани. Почетна грамота получава: община Алфатар – за подобряване на системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите. Министерството на вътрешните работи при служебното правителство – само за няколко седмици МВР под ръководството на служебния министър направи сериозни стъпки за подобряване прозрачността на министерството. В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година назад, отчетни доклади, стратегически документи. Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите Освен прокуратурата и Министерството на труда и социалната политика отличени с приза „Срамота“ са 107 мълчаливи институции – за липсата на какъвто и да било отговор на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции, проведено през периода 3 февруари – 3 март 2014

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.