Предложението за вдигане на данък смет в Ловеч е незаконно според Данчо Заверджиев

На последното заседание на Общинския съвет в Ловеч за тази година на 19 декември ще се разгледа предложение на кмета на Община Ловеч  относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Ловеч. С §3. кметът предлага на общинските съветници да създадат нова ал.3 на чл.14, както следва: (Виж таблицата по-долу)

(3) Размерът на таксата за битови отпадъци за територията на Община Ловеч се определя както следва:

1.За жилищни имоти, декларирани по чл.14 от ЗМДТ:

1.1. Застроени имоти, съгласно Приложение № 1, колони 3, 4 и 5.

1.2. Незастроени имоти, съгласно Приложение № 1, колони 4 и 5.

2.За нежилищни имоти, декларирани по чл.14 от ЗМДТ:

2.1. Застроени имоти, съгласно Приложение № 1, колони 6, 7 и 8.

2.2. Незастроени имоти, съгласно Приложение № 1, колони 7 и 8.

Съгласно закона местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, но с горното предложение кметът нарушава закона, счита гражданинът Данчо Заверджиев. Той представи на редакцията своя поглед на въпроса.

В справката за размера на такса битови отпадъци за имоти декларирани по чл.14 от ЗМДТ за 2014 год. четем:

Колони 3 и 6 /отбелязани с червено/ сметосъбиране и сметоизвозване са съответно 0.6 и 4.5 промила за жилищни и нежилищни имоти. Липсва каквото и да е уточнение кое налага за  едни и същи дейности да се предлагат различни /и то в пъти по-високи/ промили.

За да стане ясно ще дам пример с к-с „Космос” в Ловеч. Партерът и първият етаж на този комплекс са предимно нежилищни имоти, останалите нагоре са жилищни.

За сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците от този комплекс следва да се правят еднакви разходи, тъй като контейнерите, в които се изхвърлят отпадъците, са общи за комплекса. Но в нарушение на закона ще се начисляват различни промили за определяне на таксата.

Цената за депониране /колони 4 и 7 отбелязани, в синьо/ на тон битов отпадък в случая е еднаква, както е еднаква цената за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗОУ. Но пък кметът предлага отново различни промили, което на практика означава, че за депонирането и отчисленията по тези колони се начисляват различни разходи, което не е истина.

За „Чистотата” /колони 5 и 8, в зелено/ също се предлагат различни промили за имоти в една и съща сграда, за които следва да са направени едни и същи разходи. Но за жилищните имоти помилът е 0.6, а за нежилищните – 7.5 пъти по-висок промил.

Дали ще узаконят общинските съветници това незаконосъобразно предложение на кмета, ще разберем на 19-ти декември след заседанието на общински съвет.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.