Свързочните в Ловеч празнуват 50 години формирование

135 години от създаването на свързочни войски и органите за комуникационно –информационно осигуряване на Българската армия.

Doc1 За жалост  снимките са формат DOC и не се виждат, военна му работа. Все пак на нея са отляво- надясно горе полк(з) Манов , подп. Маринов,полк Неделчев от СКС и полк(з) Младенов. Долу полк(з) Монов , подп(з) Косев,генерал-майор (з) Илевски, и подп(з) Вал. Андреев

На 25-ти септември  всяка година в Българската армия се  отбелязва   празника на  едни от специалните родове войски на  Българската армия -свързочни войски.  Те са били  създадени   през 1878г ,като част от състава на  инженерни войски.

Армейските свързочници  от  гр Ловеч тази година  празнуваха двоен празник -135-та годишнина на рода войска и 50 години  от създаването на свързочното формирование в град Ловеч.

На 19 септември във военно формирование 28860-Горна Малина беше отбелязана 135-та годишнина, като тази дата съвпадна  с основаването на свързочното  формирование в Ловеч.

На срещата присъства  група от действащи и запасни офицери –свързочници от гр. Ловеч.

                        Сред тях бяха и голяма част от бившите командири на формирование 42820-Ловеч: бригаден генерал Тихинов-директор на дирекция КИС-МО и главен информационен мениджър на Българската армия, генерал-майор (з) Илевски, полковник(з) Монов, полковник(з) Манов, полковник Цолов  от Съвместното Командване на Силите , подполковник Маринов от Областен военен отдел-Ловеч,а също така  и офицери от гарнизона и страната , сред които  подполковник(з) Валентин Андреев –председател на СОСЗР-Ловеч.

За  големи заслуги  към армията бе  награден   , доайенът на  формированието полковник(з) Монов-първият командир на бригадата.

За широката общественост в Ловеч  свързочното формирование  се свързва с ,,казармата на центъра”,но за нас служилите в нея е нещо повече,нещо  което  Ловеч никога вече няма да има –  бригада ,осигуряваща висшето държавно ръководство и ВГК( Върховното Главно командване) на Република България .

 Военното формирование  с годините  става  известна ковачница на кадри                 ,, произвело”  двама генерала ,представител на Българската Армия  в щаба на  НАТО  в Брюксел и ,,подковало” много  други обществени и професионални деятели -народни  представители ,университетски професори и преподаватели във ВВУЗ  ,кметове и др.

През годините  паметни остават  изпълнените задачи по    участието в мисии с голям риск-в Камбоджа  Ирак и Афганистан    ,осигуряването  на  занятия с НАТО и големи фронтови и национални и международни учения. Не по малко важни са и достойно изпълнените задачи по осигуряването  на  срещите с министри от НАТО ,преди това  на Щаба на Обединените Въоръжени Сили, както и  на срещите на държавното ръководство с президентите на Румъния през 1977г и на Куба г. и др .                     Забележителна е и заслугата на  групата релейни средства ,ръководена от лейтенант  Митко Митев, която получава задача ,,в движение” по осигуряване на полева радио-релейна линия на срещата на държавните глави на България и СССР  през 1973г, на която се постига споразумение за опрощаване на  дълга ни от 1 милиард рубли.

 През годините   пред формированията  стояха и особените задължения на военнослужещите   по посрещането  с военни почести   на  редица висши държавни ръководители.

2001г кап. Цв .Маринов с рапорт пред президента             2005г подп.. Маринов посреща                   министър председателя

През годините командири  на военните формирования бяха:

 

Полк Чалъков

 

 

 

 

 

 

 

полк Чалъков                 полк Монов                          полк Илевеки                  полк Манов

 

полк. Тихинов               полк Пенков                 подп Цолов          подп В Маринов

 

Бойни знамена на военните формирования:

С указ №794/ 1963г. На 75-ти свързочен полк –Резерв на Главното Командване(РГК) на 08.12.1963г е връчено бойно знаме от Началника на свързочни войски полковник Иван Калоянов.

Бойното знаме на  75-та свързочна бригада е   връчено на 4 май 2001г от първият заместник на Генералния Щаб на Българската армия генерал- лейтенант Гиньо Тонев.

 началото  бе през 1963г…

 Първоначално 75-ти свързочен полк-РГК е  формиран през 1963г. със заповед № 00298 /06.09.1963г. на министъра на  отбрана на територията   на 72-ра Автотракторна школа – РГК  за водачи на верижни машини  в гр. Ловеч. На полка е даден  военно- пощенски номер 70600.  Заповед № 1 е отдадена на 19.09.1963г. Първоначално за ВРИД командир е назначен подполковник Зографски-заместник на полка.

Успешното организационно  сглобяване на полка е плод  на сплавта от опита,знанията и младежкия  устрем на целия личен състав.

Решаваща е  е ролята както на офицерите и старшините ,участници в Отечествената война 1944-45г  ,на  новото поколение офицери възпитаници на съветски учебни заведения и на добрата подготовка на срочнослужещите старшини школници ,сержанти и войници:

Участниците във Отечествената война  от  състава на 34-ти пехотен Троянски полк-Ловеч са :

старшина Хинов               старшина Йотов                  старшина Вълчо Едрев

Този факт не е   случаен, защото 75-ти свързочен полк е сформиран в казармата, където е квартирувал славния  34-ти Пехотен Троянски полк-Ловеч,участник във войните за национално обединение на България.

През есента на 1963 са назначени и първите старшини школници в полка.

Техните качаства проличават ,както по време на службата им ,така и след това-старшина школник Маров е избран за Народен представител а Драганов  става преподавател в катедра ,,Електроника” на ВМУ-Варна

Още бойните подразделения не  са напълно сглобени ,когато през месец  май 1964 на полка са поставени задачи за  участие  в  Оперативното  командно щабно учение ( Първи и Втори  Балкански фронт  -трите  армии на Бълагрия, една армия на СССР, САК и др). След тежък марш през прохода Троян –Кърнаре  полка  заема заповядания район,  като  осигурява свързочни линии и възли  за  Първи Балкански Фронт  край Казанлък ,а развърнатата тежко кабелна линия  достига до с Роза ,Ямболско.

По късно   през септември  1964г. поделението участва в съвместно учение  с войски  на Съветската  и Румънската армии    в рамките  на Варшавския договор  – в района на гр .Бургас и Созопол

Свързочен възел край  Созопол                  екипажа на Р-405  със съветски войници:

                                                          Долен ред с-т Калинов,р-к Лулев,р-к Боров-Троян

В средата ст школник Генов,горе вдясно р-к Дамянов

                    През 1967г. на основание  министерска заповед № 00281/05.09.1967г. на министъра на народната отбрана 75-ти св.полк е предаден Министерство на вътрешните работи като от  името отпада РГК.  Основната задача на  полка е да осигури   полеви свързочни възли и линии за нуждите на Държавния комитет по отбрана-ДКО .

След преминаването си към МВР полкът  изпълнява свързочни задачи както за нуждите на  МНО , така и за МВР.Така например  през периода 1968-71г полка взе участие в ученията ,, Плиска-68” ,КЩУ-69г и ,,Тракия-70”  на МНО, като и в ,,Антени-70” и ,,Люляк-71” на МВР.

През  1974 е обявен нов щат ,като на мястото на втора телефонно –телеграфна рота се сформира  Полеви Свързочен Възел за Правителствена Свръзка- ПСВЗС .

По този начин  полка  приема полеви средства за ВЧПС а ПСВЗС става–обособена  структура за правителствена свръзка. През следващите години последователно осигуряват Високо честотна правителствена свръзка (ВЧПС ),а от 1991г-Телефонна свръзка за държавно управление-специална(ТВДУ-С) на държавното ръководство.

к-н Матов       л-т Пеев

Първото засекретяване с  ВЧПС е извършено по време на полковото  занятие на 19 март 1975г от капитан Матов-първият началник на ПСВЗС и лейтенат Пеев.

Първото  осъществяване на свръзка за ВЧПС е за нуждите           на Варшавския  договор по време на КЩУ  на 10,11,и 12  юни 1975г в района на СВ в близост  до Старозагорските  минерални  бани.Отново това става с апаратните на капитан Матов и лейтенат Пеев.

Високият професионализъм и отлична подготовка проличава и през 1974г,  когато се провеждат за първи път изпити за  класна специалност ,,майстор”  радиотелеграфист, като тя се присвоява на ст л-т Косев и с-на Христо Илиев-едни от първите в България.

ст. л-т Косев   с-на Илиев

На основание разпореждане № 0059 / 1977 на Н-к на  ГЩ на МНО от 01.011978г. на поделението се дава нов военно пощенски номер– “42820” като предназначението и подчинеността  му  се запазва.

През 1982г полкът  взема участие в най- мащабното  Съвместно Оперативно Стратегическо Учение  на Варшавския Договор ,,Щит-82”.Полкът  има задачата да изгради свързочни възли  в районите на кв.Сарафово,Бургаско ,гр.Сливен и Созопол.

Необходимостта от  създаването на  свързочната бригада е обоснована от нарастналите нужди на Българската армия по осигуряване на ВЧПС за Фронтовите ,армейските и дивизионните полеви свързочни възли , видовете въоръжени сили и ограничения щатен състав на средствата за осигуряване на ВЧПС –несъответствия проявени на  Фронтовите учения ,,Балкан’ . Така  през 1985г е създадена  75-та свързочна бригада-МВР   на  базата на развръщането на 75-ти свързочен полк –Ловеч.

От 01.04.1990 г. свързочната бригада е върната в подчинение на министерство на отбраната.

През 1992г задачите се променят ,като бригадата развръща свързочни възли  на  Основния –запасен команден пункт на Главното командване ,запасния команден пункт на Главното командване  и осигурява свързочни средства за  полевата система на  МВР.

След 1994г  новите тенденции за евроатлантическата ориентация на България дават своя отпечатък и на развитието на бригадата,като след 1995г започна участието на военнослужещи от бригадата в занятията на  НАТО

Спа-Белгия-пистата на F1                гр. Брук-станцията за  сателитна свръзка- САЩ

През 1996г  майор  В.Маринов участва в международните учения  на мобилната дивизия иа на НАТО в Европа  в районите на гр. Дилинген-Германия и  Спа-Белгия и в международното свързочно учение“Combined indeavor 96”в гр Брук-Австрия.

През юли 1996 г в гр Белене се провежда международното учение -Cooperative determination-96(Съвместна решимост-96). 75-та  свързочна бригада  взема  участие в учението с екипаж за ТВДУ-С с началник ст л-т Недев .Задачата бе осъществяване на специална свръзка за  Министъра на отбраната , Начаника на Генералния щаб и министър –председателя на Република България .

Това е  последното медународно учение ,в което участват Свързочните Възли  ,, ДОН ” за  осигуряване на ТВДУ-С.

Същия екипаж участва и в последното занятие от национален мащаб  ,а именно Оперативно-Статегическо Командно Щабно учение ,,Юни -98”.

   

Ст.л-т Недев

От 14.06.2002 г  бригадата е редуцирана ,като  приемник става втори радиорелейно-кабелен батальон –Ловеч от състава на 62-ра свързочна бригада-Горна Малина.Въпреки големите  преобразования във формированието , то продължава да изпълнява важни задачи .През  септември 2003 г. участва в Националното Командно щабно учение „Есен-2003” в района на с.Крапец.,Шабленско като началник на комуникационно-информационния възел е подполковник В. Маринов На следващата година  през есента група радиорелейни станции под ръководството на ст. лейтенант Г.Чолаков участва в Национално учение „Съвместни усилия-2004” в района на с.Седларево.

В периода 2004 г. – 2008 г. продължава участието на офицери, сержанти и войници в международни мисии SFIR в Ирак и ISAF в Афганистан.

Модулното формирование на батальона многократно участва в ликвидиране на последствията от пожари, наводнения и в тежките зимни условия в районите на Ловеч, Баховица, Лесидрен, Крушуна, Горско Сливово, Чавдарци и Кърпачево.

Военното формирование е разформировано  от 30 април 2009г без приемник.

           Краят на ….

           В момента войсковия район пустее  за втори път ,като  първият път е само за една година-след Ньойския договор, когато е разформирован 34-ти пехотен Троянски полк-Ловеч,

ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ  НА  ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ ДОПРИНЕСЛИ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА МУ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

УЧАСТНИЦИ В МИСИИ:

  

                                            

 

 

           Отделен пехотен батальон-Камбоджа 1993г:

 

старшина Н .Бойчев

 

 

 

 

SFOR-4 с-на  Филипов         SFOR-10 с-ни Иван и Илия Мараченски        Отряд за тилово и медицинско

осигуряване-с   Радуша,Македония 1999г

SFIR/Стабилизиращи сили-Ирак

р-к Атанасов-вляво                                         р-к Генов                              Р-к Недялков и р-к В Николов                                                          

р-к Тончев  в средата                              мл с-т Пл. Георгиев  -в средата                   с-на(з) Кирацов-вляво

 

 

 

 

Ирак  с-на(з) Д Маринов            Афганистан:р-к Миковски – вляво              с-на (з)А Иванов–                                                                                                                                                      последната  6-та мисия

                                                                                                         в    Афганистан

 О.з Зав.Маров                о.з.Пл Еврев                мл.л-т(з)Мирчев      Мл с-т(з) Станчевски

бивш нар.представител         като мл. с-т        кмет на Луковит до 92г    кмет на с. Шипково

Мл. с-т(з) Михаил Радев         ефр.(з)  Стоян Г..Стоянов       подп.(з)  Боян Кучев

доайен на  Др.Театър –Ловеч   началник на ВБ Плевен

О.з  В.Радойчевски                    р-к(з) В .Кочевски                          р-к (з)П. Кочевски

к.т.н  Троян                основател и директор  до 2011г.            преподавател в

на  Техническия колеж Ловеч        Техническия колеж Ловеч

мл с-т(з) Л Агов                      р-к (з)  Цв. Гашевски              р-к(з) Ив.П. Богданов

бокс-участник на ОИ                  канадскз борба-многократен

световен шампион

Майор(з) доктор Д Г Димитров лекар на ФК Литекс

            Автор на текста:  Подполковник Маринов – бивш командир на в.ф.42820

135 години от създаването на свързочни войски и органите за комуникационно –информационно осигуряване на Българската армия

На 25-ти септември  всяка година в Българската армия се  отбелязва   празника на  едни от специалните родове войски на  Българската армия -свързочни войски.  Те са били  създадени   през 1878г ,като част от състава на  инженерни войски.

Армейските свързочници  от  гр Ловеч тази година  празнуваха двоен празник -135-та годишнина на рода войска и 50 години  от създаването на свързочното формирование в град Ловеч.

На 19 септември във военно формирование 28860-Горна Малина беше отбелязана 135-та годишнина, като тази дата съвпадна  с основаването на свързочното  формирование в Ловеч.

На срещата присъства  група от действащи и запасни офицери –свързочници от гр. Ловеч.

                        Сред тях бяха и голяма част от бившите командири на формирование 42820-Ловеч: бригаден генерал Тихинов-директор на дирекция КИС-МО и главен информационен мениджър на Българската армия, генерал-майор (з) Илевски, полковник(з) Монов, полковник(з) Манов, полковник Цолов  от Съвместното Командване на Силите , подполковник Маринов от Областен военен отдел-Ловеч,а също така  и офицери от гарнизона и страната , сред които  подполковник(з) Валентин Андреев –председател на СОСЗР-Ловеч.

На снимката:отляво- надясно горе полк(з) Манов , подп. Маринов,полк Неделчев от СКС и полк(з) Младенов

Долу полк(з) Монов , подп(з) Косев,генерал-майор (з) Илевски, и подп(з) Вал. Андреев

За  големи заслуги  към армията бе  награден   , доайенът на  формированието полковник(з) Монов-първият командир на бригадата.

За широката общественост в Ловеч  свързочното формирование  се свързва с ,,казармата на центъра”,но за нас служилите в нея е нещо повече,нещо  което  Ловеч никога вече няма да има –  бригада ,осигуряваща висшето държавно ръководство и ВГК( Върховното Главно командване) на Република България .

 Военното формирование  с годините  става  известна ковачница на кадри                 ,, произвело”  двама генерала ,представител на Българската Армия  в щаба на  НАТО  в Брюксел и ,,подковало” много  други обществени и професионални деятели -народни  представители ,университетски професори и преподаватели във ВВУЗ  ,кметове и др.

През годините  паметни остават  изпълнените задачи по    участието в мисии с голям риск-в Камбоджа  Ирак и Афганистан    ,осигуряването  на  занятия с НАТО и големи фронтови и национални и международни учения. Не по малко важни са и достойно изпълнените задачи по осигуряването  на  срещите с министри от НАТО ,преди това  на Щаба на Обединените Въоръжени Сили, както и  на срещите на държавното ръководство с президентите на Румъния през 1977г и на Куба г. и др .                     Забележителна е и заслугата на  групата релейни средства ,ръководена от лейтенант  Митко Митев, която получава задача ,,в движение” по осигуряване на полева радио-релейна линия на срещата на държавните глави на България и СССР  през 1973г, на която се постига споразумение за опрощаване на  дълга ни от 1 милиард рубли.

 През годините   пред формированията  стояха и особените задължения на военнослужещите   по посрещането  с военни почести   на  редица висши държавни ръководители.

2001г кап. Цв .Маринов с рапорт пред президента             2005г подп.. Маринов посреща                   министър председателя

През годините командири  на военните формирования бяха:

 

Полк Чалъков

 

 

 

 

 

 

 

полк Чалъков                 полк Монов                          полк Илевеки                  полк Манов

 

полк. Тихинов               полк Пенков                 подп Цолов          подп В Маринов

 

Бойни знамена на военните формирования:

С указ №794/ 1963г. На 75-ти свързочен полк –Резерв на Главното Командване(РГК) на 08.12.1963г е връчено бойно знаме от Началника на свързочни войски полковник Иван Калоянов.

Бойното знаме на  75-та свързочна бригада е   връчено на 4 май 2001г от първият заместник на Генералния Щаб на Българската армия генерал- лейтенант Гиньо Тонев.

 началото  бе през 1963г…

 Първоначално 75-ти свързочен полк-РГК е  формиран през 1963г. със заповед № 00298 /06.09.1963г. на министъра на  отбрана на територията   на 72-ра Автотракторна школа – РГК  за водачи на верижни машини  в гр. Ловеч. На полка е даден  военно- пощенски номер 70600.  Заповед № 1 е отдадена на 19.09.1963г. Първоначално за ВРИД командир е назначен подполковник Зографски-заместник на полка.

Успешното организационно  сглобяване на полка е плод  на сплавта от опита,знанията и младежкия  устрем на целия личен състав.

Решаваща е  е ролята както на офицерите и старшините ,участници в Отечествената война 1944-45г  ,на  новото поколение офицери възпитаници на съветски учебни заведения и на добрата подготовка на срочнослужещите старшини школници ,сержанти и войници:

Участниците във Отечествената война  от  състава на 34-ти пехотен Троянски полк-Ловеч са :

старшина Хинов               старшина Йотов                  старшина Вълчо Едрев

Този факт не е   случаен, защото 75-ти свързочен полк е сформиран в казармата, където е квартирувал славния  34-ти Пехотен Троянски полк-Ловеч,участник във войните за национално обединение на България.

През есента на 1963 са назначени и първите старшини школници в полка.

Техните качаства проличават ,както по време на службата им ,така и след това-старшина школник Маров е избран за Народен представител а Драганов  става преподавател в катедра ,,Електроника” на ВМУ-Варна

Още бойните подразделения не  са напълно сглобени ,когато през месец  май 1964 на полка са поставени задачи за  участие  в  Оперативното  командно щабно учение ( Първи и Втори  Балкански фронт  -трите  армии на Бълагрия, една армия на СССР, САК и др). След тежък марш през прохода Троян –Кърнаре  полка  заема заповядания район,  като  осигурява свързочни линии и възли  за  Първи Балкански Фронт  край Казанлък ,а развърнатата тежко кабелна линия  достига до с Роза ,Ямболско.

По късно   през септември  1964г. поделението участва в съвместно учение  с войски  на Съветската  и Румънската армии    в рамките  на Варшавския договор  – в района на гр .Бургас и Созопол

Свързочен възел край  Созопол                  екипажа на Р-405  със съветски войници:

                                                          Долен ред с-т Калинов,р-к Лулев,р-к Боров-Троян

В средата ст школник Генов,горе вдясно р-к Дамянов

                    През 1967г. на основание  министерска заповед № 00281/05.09.1967г. на министъра на народната отбрана 75-ти св.полк е предаден Министерство на вътрешните работи като от  името отпада РГК.  Основната задача на  полка е да осигури   полеви свързочни възли и линии за нуждите на Държавния комитет по отбрана-ДКО .

След преминаването си към МВР полкът  изпълнява свързочни задачи както за нуждите на  МНО , така и за МВР.Така например  през периода 1968-71г полка взе участие в ученията ,, Плиска-68” ,КЩУ-69г и ,,Тракия-70”  на МНО, като и в ,,Антени-70” и ,,Люляк-71” на МВР.

През  1974 е обявен нов щат ,като на мястото на втора телефонно –телеграфна рота се сформира  Полеви Свързочен Възел за Правителствена Свръзка- ПСВЗС .

По този начин  полка  приема полеви средства за ВЧПС а ПСВЗС става–обособена  структура за правителствена свръзка. През следващите години последователно осигуряват Високо честотна правителствена свръзка (ВЧПС ),а от 1991г-Телефонна свръзка за държавно управление-специална(ТВДУ-С) на държавното ръководство.

к-н Матов       л-т Пеев

Първото засекретяване с  ВЧПС е извършено по време на полковото  занятие на 19 март 1975г от капитан Матов-първият началник на ПСВЗС и лейтенат Пеев.

Първото  осъществяване на свръзка за ВЧПС е за нуждите           на Варшавския  договор по време на КЩУ  на 10,11,и 12  юни 1975г в района на СВ в близост  до Старозагорските  минерални  бани.Отново това става с апаратните на капитан Матов и лейтенат Пеев.

Високият професионализъм и отлична подготовка проличава и през 1974г,  когато се провеждат за първи път изпити за  класна специалност ,,майстор”  радиотелеграфист, като тя се присвоява на ст л-т Косев и с-на Христо Илиев-едни от първите в България.

ст. л-т Косев   с-на Илиев

На основание разпореждане № 0059 / 1977 на Н-к на  ГЩ на МНО от 01.011978г. на поделението се дава нов военно пощенски номер– “42820” като предназначението и подчинеността  му  се запазва.

През 1982г полкът  взема участие в най- мащабното  Съвместно Оперативно Стратегическо Учение  на Варшавския Договор ,,Щит-82”.Полкът  има задачата да изгради свързочни възли  в районите на кв.Сарафово,Бургаско ,гр.Сливен и Созопол.

Необходимостта от  създаването на  свързочната бригада е обоснована от нарастналите нужди на Българската армия по осигуряване на ВЧПС за Фронтовите ,армейските и дивизионните полеви свързочни възли , видовете въоръжени сили и ограничения щатен състав на средствата за осигуряване на ВЧПС –несъответствия проявени на  Фронтовите учения ,,Балкан’ . Така  през 1985г е създадена  75-та свързочна бригада-МВР   на  базата на развръщането на 75-ти свързочен полк –Ловеч.

От 01.04.1990 г. свързочната бригада е върната в подчинение на министерство на отбраната.

През 1992г задачите се променят ,като бригадата развръща свързочни възли  на  Основния –запасен команден пункт на Главното командване ,запасния команден пункт на Главното командване  и осигурява свързочни средства за  полевата система на  МВР.

След 1994г  новите тенденции за евроатлантическата ориентация на България дават своя отпечатък и на развитието на бригадата,като след 1995г започна участието на военнослужещи от бригадата в занятията на  НАТО

Спа-Белгия-пистата на F1                гр. Брук-станцията за  сателитна свръзка- САЩ

През 1996г  майор  В.Маринов участва в международните учения  на мобилната дивизия иа на НАТО в Европа  в районите на гр. Дилинген-Германия и  Спа-Белгия и в международното свързочно учение“Combined indeavor 96”в гр Брук-Австрия.

През юли 1996 г в гр Белене се провежда международното учение -Cooperative determination-96(Съвместна решимост-96). 75-та  свързочна бригада  взема  участие в учението с екипаж за ТВДУ-С с началник ст л-т Недев .Задачата бе осъществяване на специална свръзка за  Министъра на отбраната , Начаника на Генералния щаб и министър –председателя на Република България .

Това е  последното медународно учение ,в което участват Свързочните Възли  ,, ДОН ” за  осигуряване на ТВДУ-С.

Същия екипаж участва и в последното занятие от национален мащаб  ,а именно Оперативно-Статегическо Командно Щабно учение ,,Юни -98”.

   

Ст.л-т Недев

От 14.06.2002 г  бригадата е редуцирана ,като  приемник става втори радиорелейно-кабелен батальон –Ловеч от състава на 62-ра свързочна бригада-Горна Малина.Въпреки големите  преобразования във формированието , то продължава да изпълнява важни задачи .През  септември 2003 г. участва в Националното Командно щабно учение „Есен-2003” в района на с.Крапец.,Шабленско като началник на комуникационно-информационния възел е подполковник В. Маринов На следващата година  през есента група радиорелейни станции под ръководството на ст. лейтенант Г.Чолаков участва в Национално учение „Съвместни усилия-2004” в района на с.Седларево.

В периода 2004 г. – 2008 г. продължава участието на офицери, сержанти и войници в международни мисии SFIR в Ирак и ISAF в Афганистан.

Модулното формирование на батальона многократно участва в ликвидиране на последствията от пожари, наводнения и в тежките зимни условия в районите на Ловеч, Баховица, Лесидрен, Крушуна, Горско Сливово, Чавдарци и Кърпачево.

Военното формирование е разформировано  от 30 април 2009г без приемник.

           Краят на ….

           В момента войсковия район пустее  за втори път ,като  първият път е само за една година-след Ньойския договор, когато е разформирован 34-ти пехотен Троянски полк-Ловеч,

ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ  НА  ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ ДОПРИНЕСЛИ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА МУ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

УЧАСТНИЦИ В МИСИИ:

  

                                            

 

 

           Отделен пехотен батальон-Камбоджа 1993г:

 

старшина Н .Бойчев

 

 

 

 

SFOR-4 с-на  Филипов         SFOR-10 с-ни Иван и Илия Мараченски        Отряд за тилово и медицинско

осигуряване-с   Радуша,Македония 1999г

SFIR/Стабилизиращи сили-Ирак

р-к Атанасов-вляво                                         р-к Генов                              Р-к Недялков и р-к В Николов                                                          

р-к Тончев  в средата                              мл с-т Пл. Георгиев  -в средата                   с-на(з) Кирацов-вляво

 

 

 

 

Ирак  с-на(з) Д Маринов            Афганистан:р-к Миковски – вляво              с-на (з)А Иванов–                                                                                                                                                      последната  6-та мисия

                                                                                                         в    Афганистан

 О.з Зав.Маров                о.з.Пл Еврев                мл.л-т(з)Мирчев      Мл с-т(з) Станчевски

бивш нар.представител         като мл. с-т        кмет на Луковит до 92г    кмет на с. Шипково

Мл. с-т(з) Михаил Радев         ефр.(з)  Стоян Г..Стоянов       подп.(з)  Боян Кучев

доайен на  Др.Театър –Ловеч   началник на ВБ Плевен

О.з  В.Радойчевски                    р-к(з) В .Кочевски                          р-к (з)П. Кочевски

к.т.н  Троян                основател и директор  до 2011г.            преподавател в

на  Техническия колеж Ловеч        Техническия колеж Ловеч

мл с-т(з) Л Агов                      р-к (з)  Цв. Гашевски              р-к(з) Ив.П. Богданов

бокс-участник на ОИ                  канадскз борба-многократен

световен шампион

Майор(з) доктор Д Г Димитров лекар на ФК Литекс

            Автор на текста:  Подполковник Маринов – бивш командир на в.ф.42820

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.