Информация на ОИЦ – за специалисти и проекти

В рамките на проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български фирми в различни международни изложения, търговски мисии и промоционални прояви.

Подробна информация за организираните от Агенцията събития и условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП http://www.sme.government.bg.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява участието на български фирми на национални щандове в следните международните специализирани изложби:

По графи:

Период на провеждане

Наименование на промоционалната проява

Място

на провеждане

Сектор Краен срок

за подаване на заявки

за участие

25 – 28.01.2014 г.            Българско нац. частие в Международната спец.изложба

WHO’S NEXT 2014

Париж,

Франция

Мода и аксесоари

07.10.2013 г.

27 – 30.01.2014 г.            Българско нац. участие в Международната спец. изложба

ARAB HEALTH 2014         Дубай,

ОАЕ       Медицинско и стоматологично оборудване 07.10.2013 г.

Агенцията поема разходите за:

•             наемане на изложбена площ

•             проектиране и изграждане на щанд

•             наемане на оборудване и обзавеждане

•             регистрация на изложителите

•             включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)

•             рекламиране на участието.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служителите в отдел „Развитие на експортен потенциал“ в ИАНМСП: г-жа Камелия Гашевска – главен експерт, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg (за WHO’S NEXT 2014); г-жа Росица Асенова – главен експерт, тел. 02 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg (за ARAB HEALTH 2014).

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява участието на български фирми на национални щандове в следните търговски мисии:

Период на провеждане

Наименование на търговската мисия

Място

на провеждане

Сектор Краен срок

за подаване на заявки

за участие

02 – 09.12.2013 г.            Търговска мисия, двустранни срещи и посещение на Vietnam International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition           Ханой,

Виетнам             Химия и фармацевтика              09.10.2013 г.

05 – 08.12.2013 г.            Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международно изложение

Plasteurasia 2013

Истанбул, Турция          Химическа и каучукова промишленост            09.10.2013 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник:

•             самолетен билет

•             вътрешен транспорт и трансфер

•             хотелско настаняване

•             отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от експертите в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП: г-жа Светла Запрянова, тел. 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg; г-жа Николина Георгиева – Трифонова, тел. 02 940 79 78, e-mail: n.georgieva@sme.government.bg; г-жа Наталия Нечева, n.necheva@sme.government.bg, тел. 02 940 79 79.

ОИЦ – Ловеч е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Циталия Грозева, експерт ИОУ,

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.