Не приеха бюджета на Ловеч,събират се пак на 1 март

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбщинският съвет в Ловеч не прие отчета на бюджета за 2012 г. и не обсъди бюджет 2013, както много рядко се случа.  Навярно политическата криза в страната оказа влияние и на общинските съветници.

С 16 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“ от общо 28 гласували общинските съветници на заседанието във вторник не се прие отчета за изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2012 г. и така отпадна възможността да бъде обсъден проектът за бюджет 2013, уточни пресцентърът.  Ново заседание с дневен ред, включващ тези две точки, председателят на общинския съвет Корнелия Маринова обяви за 1 март от 17 ч.

Самият председател Маринова бе един от съветниците, гласували против отчета. По време на дебатите тя поиска отговор от кмета колко е точният размер на такса битови отпадъци за 2012 г., какъв е размерът на преходния остатък от такса битови отпадъци за 2011 г., включени ли са недоборът и преходният остатък в посочената сума като отчет към 31 декември 2012 г. в размер на  2 877 484 лв. приходи от такса битови отпадъци (Приложение 1 от отчета на бюджет 2012). Председателят на общинския съвет поиска отговор още кое налага драстично изменение в уточнения план за дейностите 623 и 627 (Приложение 8.1 от отчета на бюджет 2012). В отчета е посочено, че уточненият бюджет към 31 декември 2012 г. е 2 170 488 лв. по дейност 623 – „Чистота“, а първоначалният план за 2012 е 1 123 288 лв. В дейност 627 – „Управление на дейностите по отпадъците“, от 1 723 941 лв. първоначален бюджет 2012 изменението е 747 008 лв. уточнен бюджет към 31 декември м. г.  Питам, коментира Маринова, защото в проектобюджета по същите тези дейности съотношението се запазва приблизително такова, каквото е в първоначалния план за 2012 г., затова не виждам логика сега да ги разместваме.

Точният размер на събраната такса битови отпадъци за 2012 г. е 2 877 464 лв., отговори кметът Минчо Казанджиев, тя е отразена в справката за приходите по бюджета в Приложение 1, параграф 2707. В тази сума влизат и недоборите от предходни години.

За преходния остатък той се ангажира да направи справка и да даде допълнително информация. Казанджиев обясни, че промените по Приложение 8.1 са по препоръка на Сметната палата, средствата от едната дейност да бъдат отчетени в другата, корекцията е направена и това е съобразено в бюджета за 2013 г.

По никакъв начин не мога да получа числото 2 877 464 лв., не стана ясно какво точно включва тази сума, каза Корнелия Маринова и заяви: Всичката тази неяснота ме кара да не подкрепя отчета на бюджета за 2012 г.

След като общинският съвет не прие отчета на бюджета на община Ловеч за 2012 г., съветникът Светослав Иванов поиска прегласуване. То показа същото – 16 „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“. С този акт се оказа, че общинският съвет, по чийто правилник при прегласуване второто е окончателно, не може да проведе обсъждане на проекта за бюджет 2013.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.