Операторът на депото в Ловеч с Ден на отворените врати

Антоанела Дончева показва кантара

Операторът на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин организира на 20 януари Ден на отворените врати. В този ден общински съветници и граждани се запознаха на място със състоянието и дейностите на депото. Показано им бе как работи кантарът за претегляне на влизащите количества отпадъци, как функционира кантарната програма, която отчита ежедневните количества по видове, килограми и контрагенти, как се транспортират събраните разделно отпадъци от контейнерите за разделно събиране, както и самата клетка на депото.

Регионалното депо бе официално открито на 16 май 2011 г.

В петък, 20 януари, изпълнителните директори на оператора на депото – „Еко – Ловеч” АД – Ловеч, Антоанела Дончева и Невяна Димитрова, проведоха първия Ден на отворените врати, ангажираха се с втори през лятото. Депото в Ловеч е единственото в страната, което е сертифицирано по трите стандарта – за разработена и внедрена система за управление на качество, за управление на околна среда и за управление на здраве и безопасност.

По повод празника на Ловеч – 11 май, дружеството организира конкурс за фигура от отпадъци, която после ще се превърне в негово лого, съобщи Дончева.

Друга идея е да стартира обучителна кампания сред ученици от трети до шести клас на тема „Отпадъците и как да ги превърнем в суровина”. Децата ще могат на място в депото да се запознаят с функционирането на съоръжението и да получат информация в нарочно изготвени дипляни за видовете отпадъци и за това какво може да се получи от тях след преработването им. По повод 1 юни, Деня детето, „Еко – Ловеч” ще зарадва най-малките жители на Ловеч с нова детска площадка.

За нас депото е гордост, защото ни струваше много труд и енергия, беше голямо предизвикателство, коментираха изпълнителните директори. Даваме си сметка, че отговорността, която ние носим като оператор, е голяма, но усилията ни бяха оправдани.

Още първата проверка по комплексното разрешително, проведена от РИОСВ – Плевен, констатира перфектна работа и управление.

В Деня на отворените врати стана ясно още, че „Еко – Ловеч” АД няма да спре да работи,  ако община Ловеч не му плаща, но ще използва всички законови механизми, за да защити интереса си.

„Ако спрем да работим, ние ще нарушим комплексното разрешително, а и в договора с общината никъде няма опция за това, там е строго регламентирано кога, какво и как се извършва. Но ако не ни се плати в рамките на договорените срокове, т.е. ако общината не изпълнява договорните си задължения, ще търсим дължимото по съдебен ред”, коментираха Антоанела Дончева и Невяна Димитрова. Общинският съвет не одобри в края на миналата година предложената от кмета на Ловеч план-сметка за разходите за комунална дейност и Минчо Казанджиев заяви в началото на 2012 г., че след като няма бюджет за това, не може да плаща на фирмите, с които са сключени договори за почистване на града – „Еко” ЕАД, за сметосъбиране и сметоизвозване в общината – „А. С. С. А. – България” АД, и с оператора на депото за твърди битови отпадъци – „Еко – Ловеч” АД.

Регионалното депо за неопасни отпадъци се експлоатира съгласно комплексно разрешително, издадено от Министерството на околната среда и водите. Заложените количества са 40 тона дневно, тоест 14 700 тона годишно, обясни пред общинските съветници и гражданите, присъствали на Деня на отворените врати, инж. Ивелин Илиев, главен експерт „Екология” в община Ловеч. До момента на депото се депонирани 11 965  тона (плюс 40 000 тона софийски отпадъци по договор със Столична община), количеството се надвишава незначително и в края на годината, която ще приключи на 15 май 2012 г., се очаква то да е 17 400 тона. В случай че се окаже, че количеството е повече от първоначално зададеното в комплексното разрешително, община Ловеч ще поиска от МОСВ актуализация.

Според договора, сключен между община Ловеч и „Еко – Ловеч” АД, операторът на депото получава 19,48 лв на тон входящ отпадък за депониране. Столична община плаща 23 лв на тон за отпадъците си. Разликата от 3,52 лв постъпва по откритата от РИОСВ – Плевен, банкова сметка за превеждане на отчисленията по чл. 71 „а” и чл. 71 „е” от Закона за управление на отпадъците. Според заповед на кмета на община Ловеч изпълнителните директори на „Еко – Ловеч” АД събират от името на община Ловеч отчисленията по чл. 71 на всички юридически и физически лица, депонирали отпадъци на депото, с изключение на фирмите, депониращи отпадъци, собственост на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Столична община, за които всяка от общините прави трансфер. Събраните отчисления ежеседмично се внасят на касата на община Ловеч в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тези отчисления са дължими за всеки тон депониран отпадък според Закона за управление на отпадъците. Едните са за последваща рекултивация на депото (чл. 71 „а”), другите за изграждане на втора клетка или инсталации (чл. 71 „е”). Имаме уверение от държавата, че ако внесем проект за втора клетка на депото или за някакъв вид инсталация, той ще бъде финансиран от републиканския бюджет, уточни Антоанела Дончева. А с парите от отчисленията община Ловеч може да участва като съфинансиране.

От момента на функциониране на новото депо – 15 май 2011 г., до 30 ноември м. г. количеството депонирани отпадъци е 51 965 тона. Отчисленията по чл. 71 „а”  са 91 459 лв, а по чл. 71 „е” – 155 896 лв. Ние имаме изработен проект, бяхме заложили средства в план-сметката за доклад за съответствие на проекта за сепарираща инсталация и след като се приеме този проект, ще кандидатстваме веднага пред ПУДООС за финансиране. Това обяви в Деня на отворените врати кметът на Ловеч Минчо Казанджиев. Ако ни бъдат предоставени средства при готова инсталация, вариантът е с парите от отчисленията ние да направим надграждане, обясни той. Това ще стане с решение на управителното тяло на сдружението на регионалното депо. След това ще бъде подготвен проект за компостираща инсталация, нещо, което също е заложено в план-сметката за тази година.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.