Ловчалия среща министър Цветанов в Лисабон>

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ва­лен­тин Узу­нов срещ­нал слу­чай­но на 1 яну­а­ри поз­на­то ли­це на ли­са­бон­с­кия пло­щад “Марк де Пом­бал“. Гле­дам го, ня­ма греш­ка – Цве­тан Цве­та­нов е, раз­каз­ва лов­ча­ли­я­та. И по­не­же бях­ме са­мо два­ма­та на пло­ща­да, ва­ли дъжд, му ви­кам: – До­бър ден, гос­по­дин ми­нис­т­ре! И та­ка се раз­п­ри­каз­вах­ме – два­ма бъл­га­ри в Пор­ту­га­лия.

Ху­дож­ни­кът и ми­нис­тъ­рът пред­по­че­ли да пре­ка­рат но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци в топ­ла­та пор­ту­гал­с­ка сто­ли­ца на бре­га на ре­ка Те­жу – Ли­са­бон.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.