Младеж загина с „Ямаха“ до Ловеч

20-год­ши­ни­ят Дилян Янков от Ло­веч за­ги­на на око­лов­ръс­т­ния път над мес­т­ния кв. „Мла­дост“  във вторник вечерта  око­ло 20,20 ч., съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Ин­ци­ден­тът е ста­нал на пъ­тя Пле­вен – Тро­ян в ра­йо­на на Ло­веч.

Мла­ди­ят мъж се е уда­рил с мо­то­цик­лет „Яма­ха“ в ка­ми­он „Мер­це­дес“ с по­лу­ре­мар­ке, за­ви­ващ в об­рат­на по­со­ка. Мо­то­рис­тът е бил с кас­ка, но въп­ре­ки то­ва е за­ги­нал на мяс­то.

Ве­ро­ят­на­та при­чи­на за про­из­шес­т­ви­е­то е не­съ­об­ра­зе­на ско­рост.  Километражът сочи цифрата 270 км в час. Об­ра­зу­ва­но е до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во. То­ва е по­ред­ни­ят слу­чай на млад чо­век от об­лас­т­ния град, кой­то за­ги­ва с мо­щен бърз мо­то­цик­лет.  Отдоста време в областния град се правят нелегални гонки по това трасе.

Погребението беше днес, четвъртък.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.