Марин Дулев чества 70 год.

Мул­ти­ме­дий­но пред­с­та­вя­не на жи­во­та Ма­рин Ду­лев има­ше в съ­бо­та в Деб­не­во по по­вод 70-го­диш­ния му юби­лей. Ду­лев е по­ет, кул­ту­рен де­я­тел с ин­те­ре­си в ки­но­по­ка­за и на­род­но­то твор­чес­т­во, син на из­вес­т­ния фол­к­ло­рен из­с­ле­до­ва­тел и тво­рец бай Пе­йо Ду­лев. Сътрудник на НГ.

Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет съб­ра при­я­те­ли в рес­то­ранта до ре­ка Ви­ди­ма над 50 ду­ши,ака­бел­на те­ле­ви­зия СПРИНТ засне за него филм от по­ре­ди­ца­та “Дей­ци на кул­ту­ра­та от Тро­ян­с­ко”.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.