Му­зи­ка­та е на почит в Киномания 2008

1218787054_shine20a20light20ost1Музиката е на осо­бе­на по­чит на таз­го­диш­на­та Ки­но­ма­ни­я­та. С раз­би­ва­щия му­зи­ка­лен филм на Мар­тин Скор­се­зе за „Ро­линг сто­унс“, на­ре­чен Shine A Light (Свет­не­те) на 7 но­ем­в­ри в НДК в Со­фия стар­ти­ра гран­ди­оз­но­то ки­но­съ­би­тие у нас, ко­е­то си съ­пер­ни­чи са­мо с  Фес­та на Сте­фан Ки­та­нов – Ки­та.

Ки­но­ма­ни­я­та пред­ла­га 90 заг­ла­вия, 80 от­ ко­и­то за пър­ви път се по­каз­ват у нас. Сред най-одум­ва­ни­те фил­ми за се­зо­на е „Хин­де­мит“ на Ан­д­рей Сла­ба­ков. След пре­ми­е­ра­та в съ­бо­та ре­жисьо­рът по­чер­пи сво­я­та пуб­ли­ка с три пе­че­ни пра­сен­ца, с бя­ло и чер­ве­но ви­но. И ракия. Тук бе до­шъл и ста­ри­ят Сла­ба­ков, за да ви­ди но­ва­та ко­ме­дия на си­на си, в която играе. Слабака рядко напуска село Бериево, но сега бе щастлив в София.

Ще дой­да да по­ка­жа фил­ма и в Ло­веч, раз­чи­там об­щи­на­та да ме под­к­ре­пи, ка­за пред НГ режисьорът Ан­д­рей Сла­ба­ков. Той с под­виж­но­то­ си ки­но ве­че е оби­ко­лил дос­та гра­до­ве – от Бургас до Козлодуй.

Спо­ред кри­ти­ка­та „Хин­де­мит“ е вто­ри ус­пе­шен наш филм след „Дзифт“ на Явор Гър­дев.

В го­ля­ма­та кош­ни­ца оба­че има и от­к­ро­ве­но сла­би фил­ми. Нап­ри­мер де­бю­тът на Ма­до­на ка­то ре­жисьор с ко­ме­ди­я­та „Бок­лук и мъд­рост“ (2008) ра­зо­ча­ро­ва. Ге­ро­и­те – ук­ра­ин­с­ки имиг­ран­ти и стрийп­тизьор­ки, са на ни­во­то на Биг бра­дър 4.

Сред из­не­на­ди­те е оба­че ина­ли­ан­с­ки­ят „Ди­ва кръв“ на Марко Тулио Джордана с Моника Белучи, по­кър­ти­те­лен раз­каз на про­фа­шис­т­ки­те твор­ци от пе­ри­о­да на Ду­че­то. Да­ли ще до­жи­ве­ем да ви­дим по­доб­на ис­то­рия за на­ши­те твор­ци от епо­ха­та на Жив­ков?

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.