Сделките с общински имоти в Ловеч излизат „на светло“

Община Ловеч ще разполага с
електронен регистър на всички свои имоти. Това гласи новата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която беше приета
на общинската сесия в четвъртък. Според председателя на ОбС Милко Недялков е
възприет най-отвореният режим. Всички актове за общинска собственост се обявяват за общодостъпни, като всяко лице
може да получи справка по тях срещу заплащане, посочи Недялков. Общината ще
поддържа главен регистър за публичната общинска собственост, регистър за
частната общинска собственост и за разпоредителните сделки с имоти общинска
собственост. Досега регистърът на собствеността е бил общ, поясни Недялков и
подчерта, че имотите, които Общината е апортирала или е отдала в капитала на
едно дружество вече не се водят за имоти общинска собственост. Те са
собственост на дружеството, а Общината притежава дялове и акции от това
дружество. Според нормативната база след ликвидацията на едно дружество имотите
отново стават общинска собственост.

За преобразуването на един
имот от публична в частна общинска собственост ще са необходими 2/3 мнозинство
от общия брой съветници, което за Ловеч означава 22-ма съветници най-малко,
посочи Недялков. Това е една гаранция за защита на общодостъпните площи и
терени в Общината, изтъкна той. Според него, Наредбата ще помогне за изясняване
и уточняване собствеността на Общината.
С въвеждането на новия електронен кадастър ще се изчистят грешките,
натрупали се при някои от имотите, като например площта на гаровия площад.

Нов момент в Наредбата е
включването на кметовете и кметските наместници в комисиите по процедурата за
продажба, като 30% от сделката отива за инвестиции в населеното място. Недялков
подчерта още, че с новия закон и наредбата се дава възможност за предоставяне
или разпореждане с имоти общинска собственост без търг или конкурс вече при
много по-ясни и определени условия. Това е стъпка между разпоредбите в Закона
за общинската собственост и сферата на публично-частното партньорство, каза
той.

За изпълнение на приоритетите
на политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на
Общината, ОбС ще приеме Стратегия за управление на общинската собственост за
срока на мандата си. В края на всяка година съветниците ще гласуват
едногодишна Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост. В нейното съставяне и оформяне ще
участват кварталните и обществените съвети. Програмата ще съдържа прогноза за
очакваните приходи и необходимите разходи, описание на имотите, мерки за
организацията и др. Имотите в стратегията трябва да се класифицират, а не –
явява се потенциален купувач и ние обявяваме търга, подчерта Недялков.

Според него, сделките с
общински имоти в Ловеч не са толкова много, колкото са били в края на 90-те години, а Общината вече не е
този притежател на огромно количество общинска собственост. По Закона за
приватизацията са продадени над 200 обекта.

Светлана ПЕТРОВА

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.