Учредяват областна структура на БНД в Ловеч

Об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ се уч­ре­дя­ва днес, четвъртък, от 16 ч. в Чи­та­ли­ще „На­у­ка“ в Ло­веч. Гос­ти на съ­би­ти­е­то ще бъ­дат Ни­ко­лай Сви­на­ров, пред­се­да­тел на БНД, не­го­ви­ят за­мес­т­ник и де­пу­тат за Ло­веш­ка об­ласт Ли­дия Шу­ле­ва, пред­се­да­те­лят на Кон­т­рол­ния съ­вет на БНД доц. Ата­нас Ще­рев и Бо­рис­лав Рал­чев, пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на БНД и член на Цен­т­рал­ния из­пъл­ни­те­лен съ­вет на пар­ти­я­та.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.