Боже, какви хора ни управляват, или кои са любимите думи на председателя-социалист в Ловеч

Факсимиле на пасквила на  Ловеч прес.

В пасквил от шепа думи („Ловеч прес”, бр.  72 от 18 септември т.г.) един социалист – председател на Общински съвет в Ловеч, член на Висшия съвет на БСП и член на медийната комисия, е употребил 5 (пет) пъти думата „гъз” и 4 (четири) пъти „лайно”. За по-голяма сигурност, че ще го забележат, е „ароматизирал” и заглавието. Браво, Милко наш, НЕдялков!

Авторът употребява въпросните слова с наслада и без мярка, уж за да обиди НГ и неговия главен редактор.

Но всъщност – за да отклони вниманието от материал на НГ, че децата в Ловеч намаляват, а училищата и учителите ги съкращават.

А на практика – за да разкрие по безспорен начин какви люде ни управляват. Анонимни душици, с пошъл речник, нисък потенциал и социална слепота. Че и страхливи, не се подписват!

Боже, пази ни от тях! А децата – от техния вестник…

Цветан С. Тодоров

Коментар на Борис Аспарухов:

„Боже, какви хора ни управляват, или кои са любимите думи на председателя-социалист в Ловеч“

– АБЕ ЦВЕТАН С. ТОДОРОВ КАТО ТИ ГЛЕДАМ КАКВИ ГИ ПИШЕШ СЕ ЧУДЯ КОГА СТАНА ДЕМОКРАТ АМА МАЙ СИ СИ ЕДИН 100% КОМУНИСТ.

Какво ядоса Милко Недялков?

Виж по-долу коментара „Като снимки излизаме, като хора – не!“ от Цветан С. Тодоров

Като снимки излизаме, като хора – не! – коментар на Цветан С. Тодоров

Ма­кар Ло­веч да е прек­ра­сен град за от­г­леж­да­не на де­ца, те на­ма­ля­ват с вся­ка го­ди­на. Па­да бро­ят на учи­ли­ща, на учи­те­ли, сри­ва се ни­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то.С го­ля­мо не­же­ла­ние уп­рав­ля­ва­щи­те са при­ну­де­ни да сък­ра­ща­ват пе­да­го­зи. Но ня­ма как, го­ди­ни на­ред Ло­веч се обез­лю­дя­ва от съ­щи­те уп­рав­ля­ва­щи.Но в партийния вес­т­ник  на БСП “Ловеч прес”пос­то­ян­но пус­кат сним­ки на де­чи­ца. Има ги на фо­то, но ка­то присъствие в клас­на­та стая ги ня­ма.

На­ро­дът е из­мис­лил виц за слу­чая. Един стар­ши­на имал 12 под­чи­не­ни. От­де­ле­ни­е­то му се во­ди с 13. Стро­ил ги и брои – 12 са. Гле­да спи­съ­ка – пише 13.Щото не брои себе си…

– Ка­то мал­ки се бро­ях­ме чрез го­ля­ма нуж­да! – ре­шил фат­ма­кът. Ре­че­но-сто­ре­но. Преб­ро­ил куп­чин­ки­те. По­че­сал се:Гле­дай ти? Ка­то л…­на из­ли­за­ме, ка­то хо­ра – не…

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.