Слагат надпис на паметник в Ловеч

Сла­гат бук­ви вър­ху па­мет­ни­ка на Ек­зарх Йо­сиф I в цен­тъ­ра на Ло­веч, за да се знае чий е об­ра­зът, на­у­чи НГ. Ве­ли­ча­ви­ят си­лу­ет бе из­диг­нат за Праз­ни­ка на гра­да – 11 май. Мно­го хо­ра оба­че се чу­дят кой е то­зи поп – да­ли е Соф­ро­ний Вра­чан­с­ки или поп Кръс­тю? За­поз­на­ти спо­де­лят, че до­ри вър­ху па­мет­ни­ка на Апос­то­ла има над­пис Ва­сил Лев­с­ки, ма­кар си­лу­е­тът да е поз­нат на вся­ко де­те. Не­до­мис­ли­е­то с Ек­зарх Йо­сиф I ще бъ­де от­с­т­ра­не­но за 6 сеп­тем­в­ри – Ден на Съ­е­ди­не­ни­е­то.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.