Камелия Бончева е жива, нова версия я уличава

Ка­ме­лия Бон­че­ва е жи­ва, за­що­то ос­нов­на­та цел на по­хи­ти­те­ли­те са па­ри­те, ка­за във втор­ник, 22 юли, глав­ни­ят сек­ре­тар на МВР Пав­лин Ди­мит­ров. Ка­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за ин­с­ти­ту­ци­и­те оп­ре­де­ли той от­в­ли­ча­ни­я­та у нас. По­хи­ще­ни­е­то на Ка­ме­лия е мно­го наг­ло и мно­го доб­ре ор­га­ни­зи­ра­но прес­тъп­ле­ние и са­мо със съв­мес­т­ни уси­лия мо­жем да се пре­бо­рим с не­го, до­пъл­ни той.Пав­лин Ди­мит­ров не по­же­ла да кон­к­ре­ти­зи­ра на ка­къв етап се на­ми­ра слу­чая с Бон­че­ви.В четвъртък изниква нова версия – Ангел Бончев е бил отвлечен от собствената си съпруга. Камелия Бончева играела комбина с бандитите и е организирала собственото си похищение. Следователите трескаво работят по нея, съобщава вестник „Стандарт“, като се позовава на високопоставени източници от МВР, предаде БГНЕС. Те подозират, че Камелия отдавна е напуснала България с парите на мъжа си.

Съ­щев­ре­мен­но май­ка­та Ве­лич­ка Бон­че­ва в ин­тер­вю по Но­ва те­ле­ви­зия приз­на, че пре­ди ден-два Ан­гел Бон­чев си е ид­вал в Ло­веч и два­ма­та са се срещ­на­ли. Той си е съ­щи­ят, но е мно­го из­мо­рен, приз­на тя, но от­ка­за да го­во­ри под­роб­но. Бив­ши­ят пре­зи­дент на “Ли­текс” бил сам при по­се­ще­ни­е­то си в Ло­веч, под­х­вър­ли май­ка­та. Тя не спес­ти уп­ре­ци към жур­на­лис­ти­те, ко­и­то пи­ше­ли все­въз­мож­ни глу­пос­ти за си­на й.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.