Забранено ли е да питаш за Ангел Бончев?

Го­ле­ми­ят въп­рос на ло­веш­ка­та об­щес­т­ве­ност е „Къ­де е Ан­гел Бон­чев“? Ня­ма ден, през кой­то поз­нат или не­поз­нат чо­век да не ме спи­ра и пи­та. Ши­рят се как­ви ли не вер­сии. Но как­во зна­ем на­ис­ти­на? Ни­що! За­що­то ни­що не каз­ват от по­ли­ци­я­та, след­с­т­ви­е­то, фир­ма­та, се­мейс­т­во­то… Що за от­но­ше­ние към чо­веш­ка­та съд­ба?

Не пи­тай­те, за да не пре­чи­те – е мъл­ча­ли­ви­ят от­го­вор. Май най-доб­ре е да заб­ра­вим. Кол­ко­то по-бър­зо из­пад­нем в ам­не­зия, тол­ко­ва по ня­ма да пре­чим. Чу­дя се са­мо кой ги пра­ща те­зи хо­ра, че да ме пи­тат пос­то­ян­но как­во знам? Спре­те се, бе! Заб­ра­не­но е!

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.