ГЕРБ – средства за децата в Монтана

На 11 ап­рил 2008 г. в рес­то­рант “Скай – Пла­за” в НДК се про­ве­де тър­жес­т­во по слу­чай 42-та го­диш­ни­на на ли­де­ра на пар­тия ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов. Сред офи­ци­ал­ни­те гос­ти бе Бой­ко Бо­ри­сов, кме­то­ве от пар­тия ГЕРБ, об­лас­т­ни ли­де­ри на пар­ти­я­та. Сред тях бе и д-р Ана­то­лий Йор­да­нов – об­лас­тен ли­дер за Ло­веч, за­ед­но със съп­ру­га­та си, д-р Ли­лия Йор­да­но­ва, и още мно­го при­я­те­ли.

Рож­дени­кът Цве­тан Цве­та­нов обя­ви, че съб­ра­ни­те сред­с­т­ва оти­ват за До­ма за де­ца с ув­реж­да­ния в град Мон­та­на.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.